Likvidace stromů pod vysokým vedením u átriáků

Doposud stromy pod dráty vysokého vedení u átriáků nevadily.
Ale jak mi oznámil jeden místní, začaly se nyní stromy houfně kácet. Malé, velké, ovocné, okrasné. Kácely se i ty, kterým mohly být sesazené horní větve a nemohly drátům překážet. jenže mám dojem že tady nešlo ani o překážku vedení, ale o množství dřeva, které poslouží někomu v zimním období.Nevím, kolik a jakých stromů padlo, podle tloušťky pařezů to byly většinou statní jedinci. Škoda jich. Vždyť v jednom mém předchozím článku jsem se snažila vysvětlit, jaký význam mají stromy, a to nevíme, bude-li se oteplovat nebo ochlazovat. Ať už bude jakkoli, musíme se snažit udržet co nejvíce stromů. Hlavně ve městě, kde žije nejvíce lidí. Jenže vykládejte to lidem na radnici, kteří by měli stromy chránit.
Anna Spěváčková
Jméno:Alena
Datum:10.05. 19:05
Titulek:Zákon, paní Spěváčková
on totiž na to existuje zákon...Asi jste opomněla...
Není to jen nějaký výmysl energetických společností, ale hned zákon. Konkrétně pak 458/2000 Sb., platný pro všechny majitele pozemků, ze kterých roste dřevina. Zákon, který ukládá pravidelné odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustav. Zasáhnout prořezávkou je třeba všude tam, kde se větvě přibližují k ochrannému pásmu vedení. Je to povinnost, kterou musíte buď sami provádět, nebo ji na svém pozemku strpět. Typicky jde o plochy předzahrádek, na kterých se živé ploty začaly přerůstat přiměřenou výšku anebo o stromy košatící se nad a vedle vedení. Zatímco teď ještě jejich větve stojí v relativně uctivé vzdálenosti, až se zazelenají a pokryjí listím, mohly by totiž zasahovat do ochranného pásma. Co to je?
Ochranné pásmo jako neviditelná krabice
Podrobněji to definuje § 46 odst. 3) energetického zákona, ale lidsky si ho můžeme představit jako neviditelnou krabici, která obaluje celé vedení. Začíná 3 metry nad zemí, a rozkládá se podél sloupu a drátů do obou stran, obvykle do vzdálenosti 2 metrů. Myslete na to, že dráty mohou být prověšené, a s tím se mění i průběh ochranného pásma. Pořád je to prostor, do kterého vegetace nesmí zasahovat. Protože by třeba mohlo jít o život, a nejen o ten váš. Každý kousek půdy v Čechách má svého majitele, ať už jsou to lesy ČR, zemědělské podniky, pozemky spadající pod samosprávné celky vesnic a měst. Na nich pak tihle „velcí“ vlastníci berou onu povinnost pravidelné prořezávky na sebe. Obvykle si na to najmou nějakou firmu, aby srovnala kritický porost nebo vytvořila průřez/průklest pro vedení. Na vašem pozemku, ze kterého vyrůstá strom, je to ale trochu jiné. Tam je to vaše povinnost
Zdroj: https://www.ceskestavby.cz /clanky/je-nejvyssi-cas-na -prorezavky-kolem-venkovni ho-elektrickeho-vedeni-304 73.html
Jméno:chodec po nera
Datum:12.05. 06:40
Titulek:porušení zákona
Vámi citovaný zákon neříká nic o likvidaci náletové zeleně o výšce max. 2m vyholením až na zem a ponecháním nadrcené štěpky na místě.
Jméno:Pepa
Datum:10.05. 19:44
Titulek:já si myslím
Tak to mohli udělat, když byly stromy mladé, ne? Kácet vzrostlé stromy je veliká škoda.