Co je potřeba změnit v údržbě zeleně ve městě?

Stále se zbytečně vyřezávají keře v okolí domů na sídlišti.

V posledních Listech někdo pod titulkem "Vyjádření města" zveřejnil fotografie údajně přestárlých keřů svídy, které prý degradují, prosychají zevnitř a zakořeňují šlahouny daleko od původní rostliny v nevhodných místech. A to se nesmí, co si to ty keře dovolují?? A proto prý je nutné je podrobit radikálnímu řezu dle standardů Asociace ochrany přírody a krajiny. A tak je správce zeleně nechala  naprosto bezohledně vyřezat. Kdo pečuje o zeleň, ví, že stromy a keře jsou živé organizmy, které se řídí svými potřebami, které člověk musí CÍTIT a ctít. Ne se řídit nějakými standardy. A tak místo keřů vznikla prázdná plocha. Ony se totiž ty tzv. přestárlé keře těžko vzpamatovávají z podobného masakru. (Co se stane s ořezanými starými keři je možné pozorovat pod mým balkonem, kde správkyně zeleně s pracovníky FCC radostně ořezávala bujně rostoucí keře. Část jich už neobrazila.) Na té třetí fotografii už není vidět více než čtvrtina holé plochy, kde už keře neobrazily.  

Další masakr keřů byl bezohledně proveden za domy Na Výsluní č. 1059 a 1060. Zbytky kořenů byly vyfrézovány, aby nebylo možné zjistit, co zmizelo. Nemám slov. Další problém jsou borovice před domy. Zdá se, že hnědnutí jehličí není způsobeno nedostatkem vody, ale vzduchu. Kořeny musí dýchat, ale půda kolem nich je zcela udusaná. Kromě toho při tzv. revitalizaci sídliště byly vytvořeny zbytečné cestičky a byly prováděny stavební práce v kořenovém systému stromů. Předpokládám, že byly poškozené kořeny stromů. 

Mnoho lidí reptá, že borovice jsou blízko jejich oken. Mohou být rádi, že jim stromy stíní a zvlhčují vzduch. 

Přiletěli rorýsi. Jedna žena se přiznala, že jí jejich pískot vadí. Tak jsem se jí snažila vysvětlit, že loví mouchy a komáry a může být ráda, že rorýsi tady jsou. Odpověděla mi, že je jí to jedno, má na okně síťku. 

U vlakové zastávky sídliště je pás keřů tavolníků. Bylo by vhodné doplnit mezery mezi nimi. Je jich potřeba tak kolem 20. Ale správkyně zeleně je k tomu lhostejná. 

A tak mi si tady žijeme. 

 

Anna Spěváčková