Žádost o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážení, žádám odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb. a to:

1. Koho byl nápad vysadit údajně u radnice a v ulici Kojetická 100 miniaturních stromečků boroviček, modřínků a možná jiných druhů dřevin (jedle ojíněnou?). 

2. Odkud byly stromky zakoupeny. Nejedná se ani o poloodrostky, jak jsem byla informována, ty mají nadzemní částí o výšce u jehličnatých dřevin od 51 cm do 120 cm a u listnatých dřevin o výšce od 81 cm do 120 cm, popřípadě s tvarovanou korunou. Ale to, co bylo vysazeno, nejsou poloodrostky, ale sazenice. Nejsem lesák. Chci vědět co a odkud byly stromečky zakoupeny.

3. Cena za stromky. Celkově. 

4. Plánek výsadby, protože svědci z řad občanů pozorovali, jak FCC, pokud to nebyla jiná firma, vysazovali stromečky, jak se jim hodilo.

Žádám, abych byla informována tak, jak požaduji podle zákona č. 106/1999 Sb. do 15. dnů. 

S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města Neratovic.

Anna Spěváčková
Jméno:Lenka
Datum:04.05. 18:27
Titulek:odpověď
Co vám odpověděli? Protože už výhonky usychají, nikdo je nezalévá a už ani nikdo pořádně neví kde jsou. Během května se bude lesík sekat a je po výhonkách.