Povedl se plán Strategie rozvoje města Neratovice do roku 2035? 2.díl. 

Kontakt na jednoho z autorů Strategie pana Zbyňka Rýpara: 732 331 218. Připomínky ,prosím, zasílejte na e-mail: zbynek.rypar@opusconsulting. 

Má to jeden háček. Na webu města jsem marně hledala onen plán Strategie, aby mohli občané posílat své připomínky. Ověřovala jsme si, zda přece jen není plán někde zakamuflován, není. Není tam. Občané proto jsou zase vyřazeni z možnosti podílet se na tvorbě důležitého dokumentu. Zase jsou páté kolo u vozu. Na návrzích se podle pana Rýpara podílelo vedení města a úředníci. Ti nám také vládnou, jak se denně přesvědčujeme. 

Vraťme se tedy k další části plánu, jak jsem si stihla vypsat. V závorce jsou tučně kurzívou zvýrazněné moje komentáře.

Existují také hrozby a to eskalace bezpečnostní situace.(To my víme velmi dobře. Stačí se projít k večeru po sídlišti. Pomohly by pěší hlídky MP a zaměstnat určitou skupinu obyvatel. Práce by tu bylo!!!)
Dále neřízená bytová výstavby bez vazby na infrastrukturu a služby. (A to chce město realizovat masivní výstavbu za Kojetickým potokem a za Výsluním - ještě o tom bude řeč.)
Hrozbou je i odchod mladých z města. (Proč si autoři nezjistili, proč mladí odcházejí? )

Měla by se rozvíjet bytová výstavba ve vyšším standardu (takže opět pro bohaté, žádná možnost bydlení pro chudší vrstvy - to už je dnes i střední vrstva- a starší obyvatele. Potřebujeme dům s pečovatelskou službou místo parkovacího domu. Tam by se starým lidem dobře žilo.Kousek na nákup, kolem by mohla být spousta zeleně.)
Cestovní ruch jako strategické odvětví.(Úžasné! Jediná věc hodná pozornosti je kulturák - doklad architektury 70. a 80 let, ale ten chce město zlikvidovat. Pak ještě zbytky architektury necitlivě zrekonstruhovaných budov z padesátých let, tzv.sorela na starém sídlišti!). 

Dále pokračuje vize města, které pečuje o přírodní bohatství s přihlédnutím ke klim. změnám!!!(Orná půda je naše přírodní bohatství a tu chce město zastavět). Město respektuje svou historii a těží z ní. (No to určitě. Co je pozůstatek socializmu a poválečných let se muselo zničit - pomníky Rudé armádě). Město podporuje tvůrčí prostředí (??)

Pilíře rozvoje má být životní prostředí, zelené a vodní plochy, kvalitní péče o zeleň, rozvoj zelených ploch udržení vody v přírodě (a co voda ve městě? Tam odtékají tisíce hektolitrů do kanálů!)

Pokud se týká strategické oblasti:
- je to výběr dodavatele služeb v oblasti péče o zeleň, veřejné osvětlení a svozu odpadu. (To je přesně to, o čem už řadu let píši)
- revitalizované náměstí! To je právě ten podraz vedení města, které podvedlo obyvatele města tím, že původně se jednalo o tzv. odpočinkové místo místo kašny na náměstí a najednou se jednalo o celé náměstí, kde by byly vykáceny současné vzrostlé jehličnany, náměstí by bylo vydlážděné a zpevněné mlatem, zastávky by byla přesunuto za cenu mnoha milionů).
-rozvojové území Na Výsluní - (nová masivní výstavba na poli s maximálně úrodnou půdou. Kdyby město pole rozparcelovalo a pronajalo zahrádkářům, byly by mu vděčné desítky lidí, půda by byla zachována pro naše potomky. )
- úřad na jednom místě - sestěhování Městského úřadu po dokončení rekonstrukce do výškové budovy. (Tak z toho jsem jelen. Do výškové budovy? Budou zrušeny ty malé bytečky? Nebo budou úředníci přestěhováni do kulturáku, jak bylo původně prezentováno? )

Budou ještě další díly, materiálu je hodně. Ale občané nemají možnost se k němu dostat. Na webu není, tedy v této chvíli.

Anna Spěváčková
Jméno:Mirek Rozner
Datum:20.01. 11:43
Titulek:ničení odkazu našich předků
Kulturní dům - jedna ze skvělých staveb, které se podařily vybudovat v Neratovicích během doby rozkvětu města (takzvaná TOTALITA)!

Dnešní vládci chtějí všechny připomínky minulosti zničit.

Mají strach! Jen si to představte - Neratovice - bezvyznamná vesnička s malou továrničkou. Během pár let se podařilo továrnu rozšířit, postavit kulturní dům, celé náměstí, kino, plavecký bazén, dvě úplně nové školy, lidovou školu umění, důstojné bydlení pro tisíce nových obyvatel - a to jak v bytových domech, tak v malých rodinných domcích ve světově průkopnickém stylu (Byškovice).

Taková výstavba a rozvkvět a rozvoj!!! Dnes se tři generace tísní v nevyhovujícím bydlení, které se již dostalo mimo finannčí dosažitelnost pro kohokoliv. Nestaví se nic. Nerozvíjí se nic. Jen úpadek mravů, tisíce genderů a LGBT úchylové odhalující se po ulicích.

Kdyby se dnešní "Strategie rozvoje" psala tehdy, nebudou tam takové bezvýznamné plky, ale tisíce nových bytů, nová škola, nová střední škola, další možnostosti oddechu pro nové obyvatele.

Prý TOTALITA. CHA CHA. Tehdy se budovalo tak, co dnes je naprosto nepředstavitelné tempo!!!! Dnes díky Fialové totalitě všechno trvá desítky let a neschopné vedení města se jen dohaduje o nesmyslech, neschopné jakéhokoliv ROZVOJE. Jen píší dokumenty, ale reálně nedělají NIC.
Jméno:Martin
Datum:20.01. 12:21
Titulek:rozvoj? Jen kecy
Proč si vládnoucí mafiáni vůbec berou slovo "rozvoj" do úst?
Právě v Neratovicích!
Původně bezvýznamná vesnice s malou továrničkou byla během pár let přebudována v krásné a hrdé město, plné cvrkotu šťastných obyvatel, kteří nemuseli nikam utíkat, protože ve městě bylo všechno.
V dobách ROZVOJE (zde se pane starosto poučte, co znamená slovo ROZVOJ) se zde vybudavalo nové náměstí, plavecký bazén, kulturní dům, rozsáhle sportoviště a zimní stadion, důstojné bydlení pro tisíce obyvatel a to jak formou krásných bytových domů podle posledních architektonických poznatků, tak i desítky rodinných domků v zeleni, které nám záviděl celý svět (Byškovice). Samozřejmě lidová škola umění, obchody, nové školy, rozsáhlý areál továrny, která vyráběla pro celý svět a dávala práci celému městu. Skvělá poliklinika s desítkami lékařů a posledními přístroji. Obyvatelé měli vše po ruce, nemuseli nikam jezdit. A i kdyby chtěli někam jet, doprava byla levná a snadno dostupná odkudkoliv, to se nedá srovnat s dnešní dobou, kdy je potřeba třeba na nádraží spěchat před celé město!!!
Dnešní vládci města vše jen zničili. Vše chátrá, neudržované, zavřené, nepoužívané. Na ulicích se potulují hordy nepřizpůsobivých a cizinců, řvou, berou drogy na veřejnosti, jen žijí z peněz, které se do nich ve velkém cpou.
Co je v NEratovicích nové od roku 1989??? Nic. Třígenerační rodiny trpí v nevyhovujících bytech, možnosti vyžití pro mladé a důchodce nejsou, starosta se schovává na dvou úřadech, aby se jeho sekretářky mohly vymlouvat, že je na druhém pracovišti.
Však mladí utíkají, důchodci také. Je to logické, když pro ně města nenabízí vůbec nic. Podívejte se třeba do KRalup, jak se rozvinuly!!! Tady chípl pes a po ulících se jen větrem honí chuchvalce prachu a hroudy laskavce jak v laciném westernu!!!
Jméno:Anna Spěváčková SPD
Datum:20.01. 17:25
Titulek:dodatek
Kralupy bych ani neuváděla. Ano, byly rozbomdardovány, že místy nezůstala cihla na cihla. Dodnes zůstaly mezi činžáky proluky. Pro nezasvěcené: bombardovaly je v roce 1945 těsně před koncem války naši, tenkrát i dnes spojenci USA. Dobrá, stalo se. Jenže krásný funkcionalistický hotel Praha, který přežil bombardování si Kralupáci nechali v roce 2015 zbourat sami. Nepomohla ani petice s tisícovkou podpisů. Tehdejší starosta Holeček tvrdil, že hotel brání realizaci nového prostorného náměstí. No to určitě. Jenže to, co vzniklo je hrůza hrůz. Byly vykáceny zdravé vitální a rozrostlé sakury a místo nich se objevily košťata platany a jeřáby a ty lavičky!!! hranolovité klády na kovových nožičkách na kterých se nedá sedět. Kvůli sakurám se psaly petice, ale opět nepomohly. Sakury i další zeleň byly vykáceny. Všude je dlažba, kovové tyče, to bude pošušňáníčko v létě až bude ke čtyřiceti st. Celsia.
Jméno:Jirka
Datum:20.01. 18:03
Titulek:co se staví
Směrem od Mělníka po pravé straně za plechový hangár,nemá to být ono slavné tesco ???
Jméno:Karel Svoboda
Datum:20.01. 18:17
Titulek:Kralupy
Každý přece ví, jak to s Kralupami bylo. USA se bály rozvinutých technologií pro výrobu syntetického benzínu, které Kralupol měl. Dokonce se šuškalu o implementaci geniálního vynálezu českého inženýra Šišky, který údajně měl pracovat na efektivní výrobě syntetického benzínu, který by byl řádově levnější, než benzín z ropy! To se USA orzhodně nelíbilo. Svět by se po válce s naším levným benzínem rozvíjel úplně jinak, stal by se z nás druhý Kuvajt a Americká moc by rozhodně nezářila tak skvěle, jak tomu bylo po jejich dobyvačném ovládnutí všech států, vyrábějících ropu (kromě Ruska - díky kterému cena ropy nevylétla do výše).
Americkým bombardováním byl samozřejmě vynález ztracen a město lehlo popelem jako DrážĎany. Na Kralupy dopadlo 1000 tun bomb a účinek byl srovnatelný s účinky bobmy v Hirošimě, naštěstí bez záření.
Město se stalo svědkem mnoha lidských tragédií. Přímý zásah bomby usmrtil například v jediné vteřině tři generace rodiny Váchů, prarodiče, rodiče a pět dětí. V jednom z domů zahynula podle informací z městského archívu také celá rodina advokáta Hrnčíře, přežil jen kohout. "Jen kohout, starý rváč, kterého neměl apoštol Petr příliš v lásce, jediný se zachránil," napsal o něm později spisovatel a básník Jaroslav Seifert ve svém vzpomínkovém díle Býti básníkem.
Poškozeno bylo celkem 995 domů, dalších 117 domů bylo úplně zničeno. Na nálet doplatilo zničením také 22 podniků a 16 veřejných budov, například gymnázium, už zmiňované nádraží a knihovna nacházející se nedaleko kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava na Palackého náměstí.
Část letadel zasáhla Neratovice a zde zemřelo 430 lidí!!! To by si měli poslechnout všichni, kdo dnes věří USA a ženou se do války, která pro naše lidi nikdy nemůže dopadnout dobře. Chci mír a ne válku!!!
Jméno:Anna Spěváčková SPD
Datum:20.01. 19:45
Titulek:realita byla jiná
Nevím, kde odkud jste čerpal informace, ale skutečnost byla poněkud jiná. V Neratovicích zahynulo 53 lidí, ne 430, jak uvádíte. Kralupy zdaleka nebylo možné přirovnat k Drážďanům. Co se týká obětí, bylo jich 245. 22. března 1945, kdy k ničivému náletu došlo, byla rafinérie už dlouho mimo provoz. Už začátkem války ji totiž Němci začlenili do německého koncernu Benzin-Benzol-Verband-Boch um a v roce 1943 v ní výrobu benzinu úplně zastavili jako neefektivní. Objekt pečlivě zamaskovali a po zbytek války udržovali v provozuschopném stavu. O tom, že se v něm syntetický benzin už dva roky nevyrábí, neměli Američané plánující útok bohužel ani tušení.
Jméno:Karel Svoboda
Datum:20.01. 20:19
Titulek:manipulace
To jsou jen manipulace. Vynález inženýra Šišky spadal do nejpřísnějšího utajení a proto všechny dokumenty uvádí, že rafinérie byla mimo provoz. Je potřeba mluvit s pamětníky a tak se dozvědět skutečnou pravdu. NE ty přiohnuté vyprávěnky vítězů, které píší historici, vystudovaní na podezřelých faktultách humanitárních škol!
Pravděpodobně čerpáte z článku https://www.denik.cz/z_dom ova/druha-svetova-valka-na let-kralupy-nad-vltavou-so vobozeni-1945-75-let.html ale to je Denik, vydavatel Vltava Labe Media, vlastník Penta Investments, registrováno na Kypru! Vlastníci oligarchové Marek Dospiva a Jaroslav Haščák. Dobře vím, co se řešilo v odposleších (kauza Gorila), které byly zveřejněny na Slovnesku. Věřit Deníku?! Ani nápad!
Jméno:Martin
Datum:21.01. 08:01
Titulek:nevěřím ničemu
Vy těm "oficiálním informacím" věříte? Tak to vás lituju.
Bylo v zájmu vítězných mocností to zamést pod koberec.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:21.01. 09:24
Titulek:co máte pořád s tou vírou?
Milý zlatý: Cogito ergo sum. Přeložím vám: Myslím, tedy jsem.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:20.01. 19:22
Titulek:doplnění
Bohužel, moje připomínky nejsou ani tučně ani kurzívou. Chybička se vloudila. Snad se v tom i za těchto okolností vyznáte.