MÍSTNÍ POLITIKA: Začíná diktatura v našich obcích?

Na jednání zastupitelstva obce chodí již jen velmi málo lidí. Proč? Prostě se přestali o život v obci zajímat. Žijí jen sami pro sebe. Vymlouvají se na to, že po volbách jsou karty rozdány. Strany se spojí do koalic a vládnou.

A to bez ohledu na připomínky občanů. Kdo by se prý jimi zabýval, když nejde o předvolební období? Demokracie je diskuse a právo projevu. Občané však mají dnes možnost projevit se na jednání zastupitelstva často velmi omezenou. A tak tu vlastně pomalu nenápadně začíná nová diktatura, podobná té za komunistů. O tu jsme po roce 1989 rozhodně neusilovali.

Jak se začínající nová diktatura konkrétně projevuje?

Jednací řád zastupitelstva je upraven tak, aby občané měli jen minimální prostor ke kritice vedení města. K jednotlivým bodům jednání mohou mluvit jen jednou, a to nejvýše po dobu tří minut. Potom řídící jednání zastupitelstva může odpovědět cokoliv anebo vůbec nereagovat. I když řekne sebevětší lež, nesmysl nebo vůbec neodpoví, tak občan na to již nesmí reagovat !

Podobné je to při závěrečné diskusi. Diskuse tak není pro občany žádnou diskusí, ale maximálně jen tříminutovým monologem.

Formálně se konají přibližně jednou za rok besedy s občany. Zapíší se jejich připomínky, (nezapíší, v Neratovicích se nedělá z besed žádný zápis. Pozn. A.S.) a tím to většinou končí. Jen výjimečně jsou tyto připomínky dále rozpracovány do konkrétních úkolů a realizovány.

Jsou cenzurovány zápisy z jednání zastupitelstva, a to ve prospěch vedení města.

Jednání zastupitelstva jsou často jen jednou za dva měsíce. O prázdninách se řádné jednání zastupitelstva také nekoná. O to je menší šance řešit problémy občanů a též šance občanů problémy prezentovat a diskutovat o nich.

Opoziční a nesouhlasné články v místních zpravodajích jsou zcenzurovány. (Ano. Byly mi 3x moje články zcenzurovány. Pozn. A:S.)

Někteří zastupitelé jsou současně zaměstnanci města. Tím dochází ke střetu zájmů. To dříve nebylo možné.

Existuje nepřímé uplácení. Například sportovci dostanou dotaci na hřiště a jeho provoz. Tím jsou pak zavázáni k „poslušnosti“ v zastupitelstvu.

Stále ještě přetrvává diskriminace těch, kteří se do města přistěhovali (“náplavy“).

Jejich náměty jsou obvykle brány jako druhořadé. Totéž ovšem, bohužel, platí i o návrzích opozice.

O rady, doporučení nebo náměty seniorů zastupitelstva většinou nestojí. Kolik měst má vytvořenou Radu starších? Tím je přerušeno důležité předávání zkušenosti !

Arogantní chování starostů a radních k opozici je také poměrně běžné.

Úroveň jednání zastupitelstev je nižší, vzhledem ke „stranické“ disciplíně. Proč by se „straničtí“ zastupitelé na jednání připravovali, když stejně budou hlasovat podle své strany?

Kdo toto vše nezažil, ten tomu nebude věřit. Vládnoucí skupina si dovoluje stále více a více. Procházejí jí i velké ekonomické škody. Nemají osobní zodpovědnost, takže jsou prakticky nepostihnutelní.

Co však s tím?

Zajistit to, aby diskuse byla skutečnou diskusí, byť s časovým omezením.

Zajistit přímé přenosy z jednání zastupitelstva pro občany.

Vyčlenit alespoň jednu stranu zpravodaje obce pro opozici a občany.

Neumožnit zaměstnancům města, aby kandidovali do zastupitelstva, chtějí-li nadále být zaměstnanci.

Umožnit naopak to, aby kontrolní funkce (kontrolní výbor) měla opozice (jak se teď právě např. stalo na Slovensku po poslaneckých volbách).

Vyčlenit půl hodiny času na začátku jednání zastupitelstva pro připomínky občanů.

Minimalizovat odměny zastupitelů a členů výborů a komisí (v roce 1993 zastupitelé menšího města brali měsíčně 50 Kč – byla to spíše čestná funkce). Čím vyšší jsou odměny zastupitelů, tím je také větší ekonomická poslušnost k příslušné volební straně. Neposlušného by již v příštích volbách totiž strana neuvedla na kandidátce.

Demokratické volby nejsou zárukou toho, že nemůže dojít časem k posunu k diktatuře. Je potřeba průběžně provádět kontrolu činnosti zvolených. Vždyť Hitler, Gottwald i Putin byli také zvoleni demokraticky! A jak to dopadlo a dopadá?

Okřídlené heslo „Za demokracii je nutno bojovat denně!“ by občané měli brát mnohem vážněji, než jej dosud berou!

Alespoň jednou ročně na jednání zastupitelstva své obce by měl jít každý občan, který to s demokracií myslí vážně. Samozřejmostí by také měla být účast všech svéprávných občanů ve volbách. Kdo se voleb nezúčastní, ztrácí morální právo kritizovat zvolené.

Kde chybí argumenty, tam končí diskuse !

Ať dále žije demokracie !

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:19.11. 19:17
Titulek:POZOR! Článek je převzatý!!!
Upozorňuji čtenáře, že nejsem autorem tohoto článku. Napsal jej Zdeněk Joukl a vyjádřil tím přesně to, jak to v obcích chodí. Bohužel, se někam vytratilo upozornění, že jsem článek převzala. Snad mi to pan Joukl odpustí.
Jméno:Lubor
Datum:22.11. 11:54
Titulek:pravda o diktatuře
Diktatura v Neratovicích už nezačíná, ale zdárně pokračuje. Diktatura- vedení města-rady města, koalice v zastupitelstvu, poslušných úředníků, developerů atd. Začalo to za Mrndy a za Kroužeckého to pokračuje.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:24.11. 19:27
Titulek:Souhlas pan Joukla se zveřejněním článku
Vážená paní Spěváčková, souhlasím s tím, aby můj článek Začíná diktatura
v našich obcích? byl zveřejněn na Vaší webové stránce.

Zdeněk Joukl
www.joukl.cz

23.11.2023
Jméno:Anna Spěváčková SPD
Datum:25.11. 07:49
Titulek:kompletní e-mail
Pro kompletní informaci zveřejňuji celý obsah e.mailu:

Zdeněk Joukl z.joukl@iol.cz 23. 11. 2023, 19:39

Komu:
spevackova@seznam.cz
Re: omluva
Dne 2023-11-21 21:04, Anna Spevackova napsal:
> Vážený pane,
>
> dovolte, abych se Vám omluvila za Vámi neschválené převzetí
> Vašeho článku z Neviditelného psa na můj web neratky.cz.
> Upozorňovala jsem na konci článku, že jste autor, ale dovětek se
> někam vypařil. Můj IT specialista mi aktualizoval internet a
> nějak s tím bojuji.
>
> Nejsem také už nejmladší, jsem ročník 1944. Od osmdesátých let
> se věnuji ochraně přírody a v současné době jsem opoziční
> členka zastupitelstva. Koalice v zastupitelstvu a její příznivci
> se snaží mi znepříjemnit život, jak se dá.. Ačkoliv mi slábne
> zrak, odmítli mi poskytovat podklady na zasedání zastupitelstva v
> listinné podobě, nemám proto žádné. Už to trvá půl roku. Už
> třikrát mi zcenzurovali můj příspěvek v Listech města
> Neratovice.
>
> Nyní se jedna z anonymních osob na nerátkách chlubila, že vám
> napsala o tom, jak jsem vám "ukradla" článek a že uvidím, až mě
> budete žalovat. Což můžete, ale Váš článek byl natolik
> výstižný, že bych lepší nevymyslela.
>
> Takže se Vám znovu omlouvám.
>
> Děkuji. S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková, Tel.: 775 988 356
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,

Vážená paní Spěváčková, souhlasím s tím, aby můj článek Začíná diktatura
v našich obcích? byl zveřejněn na Vaší webové stránce.

Zdeněk Joukl
www.joukl.cz
23.11.2023
Jméno:Anna Spěváčková SPD
Datum:26.11. 08:18
Titulek:také diktatura....
Ona není jenom diktatura v obcích, existují diktatury v některých bytových družstvech a výborech SVJ. Rozhoduje se za zavřenými dveřmi, nedozvíte se, o čem jednají, někde do výborů naběhli zkušení funkcionáři nebo zase příbuzní, kamarádi a podobně. Různě se kšeftuje s byty, někteří jedinci je doslova hromadí a žijí z podnájmů....
Jméno: Karel
Datum:13.12. 15:06
Titulek:nejen v obcích
Dnes byl odvolán po dlouhých tahanicích děkan národohospodářské fakulty VŠE pan Miroslav Ševčík.Zúčastnil se demonstrace což není trestné.Ani policií nebyl z ničeho obviněn.Fašistické manýry,horší jak komunisti s STB.
Jméno: a tento
Datum:27.01. 14:48
Titulek:týden podal
U městského soudu žalobu proti šikanoznímu chování univerzity.A to je velmi dobře,věřím že spor vyhraje.
Jméno:Alena
Datum:28.01. 17:33
Titulek:jen ať žaluje
Jak může pozici děkana zastávat osoba, která za celou svoji akademickou kariéru publikovala TŘI články v recenzovaných časopisech?

Z toho dva články vyšly v časopise Politická ekonomie, který vydává samotná VŠE. Třetí článek vyšel v roce 1990 a nemá žádný vědecký dopad. Počet citací? NULA!

Takový zoufalec nejen že nemá zastávat pozici děkana, ale na VŠ by neměl ani vyučovat. Nemá studentům naprosto co předat, ve vědeckém světě je úplně bezvýznamný a na jakékoliv zahraniční univerzitě by se mu vysmáli.

Navíc Ševčík ani nemluví anglicky, tedy jeho možnosti uplatnění v soukromé sféře jsou nulové.