Konference ke Dni krajiny Rady Evropy

se konala dne 20.10.2023 v Poslanecké sněmovně – Státní akta.

Konference určená pro politiky, úředníky státní správy a místních samospráv nastíní komplexní přístupy k řešení problematiky krajiny jako uceleného tématu v rámci sídel i volné krajiny. .

Dovolte mi, abych jako jedna z mnoha účastníků vás seznámila s jejím průběhem.

Po úvodních slovech byl zahájen program:

- Co je krajina - sociokulturní, enviromentální a ekonomické přesahy a souvislosti. Eva Němcová, krajinářská architektka.

- Současný přístup k ochraně krajiny na evropské úrovni. Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, TOP 09

- Krajina velkého měřítka – principy zelené infrastruktury jako základní krajinné infrastruktury. Eva Jeníková, IN-SITE, Ústav krajinářské architektury FA ČVUT/ČAKA

- Krajina v sídlech – problematika a specifika řešení sídelní krajiny, využití principů modrozelené infrastruktury. Zuzana Štemberová, TERRA FLORIDA, Ústav krajinářské architektury FA ČVUT/ČAKA

- Litomyšl – Park Zdeňka Kopala: Příklad spolupráce města s krajinářskou architektkou vedoucí k originálnímu řešení šitému na míru.

Daniel Brýdl – starosta. Eva Wagnerová, krajinářská architektka/Lukáš Řádek, jednatel společnosti ENVICONS s.r.o.

- Brno: I město je krajina. Ondřej Nečaský. Kancelář architekta města Brna.

- Kostelní Lhota: přístup malé obce k práci v krajině i na veřejných prostranstvích. Tomáš Drobný, starosta.

- Liberec: Kroky ke koncepčnímu rozvoji krajiny města. Zuzana Koňasová, vedoucí odboru KAM

- Zlín: Soutěže a realizace v městské krajině. Zuzana Hegmonová, zahradní architektka města Zlína.

- Chorušice: Spolupráce s krajinářskými architekty má smysl. Martin Bauer – starosta. Martina Havlova – krajinářská architektka.

- Koncepce možnosti revitalizace horního povodí Lužické Nísy – diplomová práce studentky Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT. Ruby Pavoučková, krajinářská architektka.

V dalších článcích vás budu seznamovat s jednotlivými příspěvky, které mají význam pro naše město.

Anna Spěváčková