Hledáte marně můj pravidelný příspěvek v Listech?

Nenajedete jej. Byl zcenzurován. Redakční rada rozhodla příspěvek nezveřejnit, neboť údajně obsahuje, polopravdy a lži

Do Listů na červenec a srpen jsem poslala příspěvek tohoto znění:

Jak je to s městskou zelení, výstavba Na Výsluní

Správkyně zeleně by měla zvážit, co píše do Listů. Ve městě ubývají keře a stromy: Kojetická - min. náhrada, v ul. Hrubínova firma keře posekala, některé byly zničeny při výstavbě a teprve nyní byla část nahrazena. U Alberta uschly 2 velké břízy - bez náhrady; byla odstraněna spousta živých plotů - pár keřů je nenahradí. Na vyšlapanou cestu u přístavby 2školy jsem upozorňovala už před 2 lety - nic se nedělo. Až teď se bude vyšlapaná cesta rušit, ale pokud tam budou vysazeny keře a trvalky, lidé ji vyšlapou znovu. Chce to zábradlí. Konečně si někdo všiml, že lavičky jsou usazeny v trávníku? To je tedy novinka! U polikliniky byly na podzim vytvořeny zpevněné plochy a lavičky stále chybí. Panuje tady švajneraj, jak by řekla moje vídeňská maminka. Radnice plná úředníků a firma za desítky milionů. Přesto město chátrá. Ještě seč. Žádné kvetoucí plochy nebyly ponechány. Copak tu ještě něco kvete? U 3školy byla posekána plocha s vojtěškou, mohla vykvést. Byl posekán celý lesík u úřadu, přitom arch. Jebavý udává, že: Lesík Kojetická (pravidelně obsekávat pouze cesty, odpadkové koše, herní prvky, okolí suchého trvalkového záhonu). Nemám prostor, abych mohla vše vypsat. Ještě bych vás chtěla upozornit, že je vypracovaná studie na výstavbu v ulici Na Výsluní. Multimilionář Třešňák se dohodl se starostou na výstavbě patrových domů včetně dalšího parkovacího domu!!! Dům č. 1308-14 na to doplatí. To je pomsta za odpor proti Kauflandu. Bude zničená úrodná půda, ale komu na ní záleží. Čtěte neratky.cz. 
Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka za SPD

Je pravda, že některé údaje už neplatí. Např. lavičky u polikliniky byly konečně usazeny, některé plochy nebyly posekány, zato u dvojky školy se nic nezměnilo. Jenže, když píšete o něčem měsíc dopředu, psala jsem příspěvek 5.6., nemůže být vše aktuální. Pokud se týká dohody starosty s developerem Třešňákem, je možné, aby Třešnák začal stavět i na městském pozemku bez dohody se starostou? Starosta s ním přece jednal.

Za 22 dní (!) jsem obdržela e-mail od předsedy redakční rady O. Hergesella (v občanském povolání šéfredaktor týdeníku Euro)

 

Ondřej Hergesell                                 27. 6. 2023, 19:51

Příspěvek do Listů – oznámení

Dobrý den,
rád bych vás informoval, že váš příspěvek do červencových Listů města Neratovice byl vyřazen z vydání, protože obsahoval spoustu polopravd, lží a útoků na jiné osoby.

S pozdravem,
Ondřej Hergesell, předseda redakční rady Listů města Neratovice

Možná vás zajímá, kdo je členem redakční rady:
Jiřina Kovářová, Jana Hanslíková, Bc. Markéta Rajchertová, Mgr. Helena Pinkerová, Mgr. Ludmila Vítková, Ing. Ondřej Hergesell, Petr Vrána, Zlata Vildová, Tomáš Kylich 

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:09.07. 19:46
Titulek:pravidla pro zastupitele nejsou!!!!!
Víte, co je zajímavé? V novém Statutu vydávání zpravodaje Listy města Neratovice jsou stanovena pravidla obsahu příspěvků JEN pro občany.

Článek 2
Tematické zaměření a obsah zpravodaje
4. příspěvky občanů týkající se dění ve městě, s výjimkou příspěvků diskriminujících občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví,
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, bez identifikačních znaků pisatele (anonymy) a poukazujících na osobní problémy mezi jednotlivými spoluobčany (občanské soužití, sousedské vztahy apod.), příspěvky hanlivé či urážející představitele města nebo jiné osoby. Politická kritika je přípustná.

Pozn.A,S,: Chci vidět, kolik občanů napíše do Listů. Zatím články marně hledám. Buď občané rezignovali na nějaké články nebo jim byly také zcenzurovány???(pozn. A.S.)

Pravidla pro zveřejňování příspěvků zastupitelů se netýkají jednotlivých osob, ale pouze KLUBŮ zastupitelů.

Cituji: Kluby zvolených zastupitelů mají právo zveřejňovat ve zpravodaji svá stanoviska, pro tyto účely je zřízena pravidelná rubrika. Pro vyjádření názorů jednotlivých klubů zastupitelstva je stanoven rozsah příspěvku max. 1500 znaků včetně mezer a současně max. ¼ strany pro každý subjekt (politická strana, sdružení, hnutí) zastoupený v zastupitelstvu. Nevyužitý prostor určený pro tyto účely, je po uzávěrce k dispozici pro potřeby vydavatele.

Pozn.A.S.: Znamená to, že jednotlivec nemůže vyjádřit svůj názor bez ohledu na své stranické kolegy? Nebo příspěvek zastupitele musí být schválen všemi ostatními členy. Nebo stačí nafalšovat podpisy? Ten požadavek je zcela absurdní, žádné kluby nemáme a není důvod, proč je vytvořit. Každý zastupitel hlasuje sám za sebe. Jestli se chtějí domluvit, je to jen jejich věc.

A teď to nejdůležitější: Nikde, opakuji, nikde nejsou stanovena pravidla pro obsah příspěvků zastupitelů. To znamená, že ZASTUPITEL může psát o čemkoli a redakční rada nemá právo příspěvek zcenzurovat!!!!!!

V minulém volebním období mi L. Mrzílková zcenzurovala několik příspěvků, rozhodovala o tom sama. Nyní máme jakousi redakční rada a ta se činí!!!! Jak za Rakouska Uherska. Mnohem hůř.
Jméno:Alena
Datum:10.07. 17:22
Titulek:překvapí tohle
Ještě někoho ??!Kdyby byli féroví,byli by i konkrétní.Ale nebyli.Křiví jako turecká šavle,jako obvykle.
Jméno:Anna Spěváčková, zastupitelka za SPD
Datum:30.09. 17:39
Titulek:pro Lídu....
Milá Lído nebo jak se skutečně jmenujete. Tento web je soukromý, platím si veškeré výdaje z důchodu, tudíž já rozhoduji, který příspěvek bude zveřejněn a který ne. Odmítám příspěvky typu: Andulo, to zase byla notná dávka šnapsu a pod. Protože jsou to soukromé stránky financované ze soukromých zdrojů, nemůže zde panovat cenzura. Městské periodikum Listy města Neratovic jsou financované z městského rozpočtu, čili z veřejných peněz, tam nezveřejnit článek JE cenzura. Kromě toho jsem zastupitelka města a mám právo, aby moje názory byly zveřejňovány, aby obsah Listů byl vyvážený a objektivní. Jelikož na stránkách Listů jsou zveřejňovány pouze chlubivé a pochvalné příspěvky vedení města a radnice, kvůli vyváženosti jsem nucena poukazovat na nepodařené nebo vyloženě špatné akce.