Vyjádření k nové výstavbě Na Výsluní

Je tu opět Jindřich (skutečná totožnost je jiná, někteří přátelé jí znají, ale nechci se nijak zviditelňovat, snad někdy), aby vám situaci trochu osvětlil a pomohl se rozhodnout, na čí stranu se přiklonit v rozhodování se o budoucnosti našeho města.

Dostala se mi do rukou Urbanistická koncepce plánovaného nového zastavěného území směrem na Kojetice. Nejsem sice urbanista nýbrž dopravák. Zabývám se dopravou již 40 let, v posledních 20-ti letech zejména dopravními (lineárními) stavbami, ale nějaké zkušenosti mám i se stavbami výškovými.

Z mého pohledu je celý koncept podezřelý. Proč? V návrhu je plánovaná výstavba 16 budov. 14 bytových domů o 6 patrech, dále pak mateřská školka a parkovací dům s kapacitou 302 míst. Tyto domy jsou navrženy ve dvou řadách (pouze jeden napříč) a mezi nimi je navržena obslužná komunikace napojená na silnici do Kojetic, s několika podélnými parkovacími místy. Pro parkování jsou určena i místa v suterénu bytových domů, která jsou napojena na tuto komunikaci. Co mi tu však chybí je dětské hřiště.

V nové zástavbě je plánováno celkem 712 bytových jednotek. Není sice zřejmé, o jak velké byty se jedná, ale uvažujeme-li o průměrné obsazenosti 1 bytu 3 osobami (někde více, někde méně), je zřejmé, že tam bude žít něco kolem 2100 obyvatel. Uvažujeme-li na jednu rodinu průměrně 1 dítě, je to asi 700 dětí. Pokračujme v úvaze dále. Ze statistik vyplývá, že zhruba 1 čtvrtina bude předškolního věku (tedy 175) a 3 čtvrtiny věku školního (525). Nová školka by tomuto počtu stačit mohla, ale co škola? Budou všechny 2 školy ve městě schopny pojmout dalších cca 500 nových žáků?

A co dospělí v pracovně aktivním věku? Ne všichni dospělí sice budou v pracovním věku (i když mnoho důchodců na nový byt mít nebude), kdyby jen 1000, ale ani tolik volných pracovních míst ve městě určitě není. Drtivá většina bude tedy za prací dojíždět (bude níže vysvětleno).

Budou pro nové byty stačit sítě? Hlavně tedy kanalizace a ČOVka? A výměníková stanice pro teplo a teplou vodu také chybí. Dále tu je navržena nová komunikace vedená po jižní straně nové zástavby, spojující křižovatku ulic Na Výsluní a 28. října s komunikací směrem na Kojetice. Tato komunikace by měla vést přes "Batelkovo" parkoviště, kolem plánovaného parkovacího domu a přes zahrádky.

Smysl této komunikace mi byl záhadou, k ničemu totiž není, jen zničí kus zahrádek a zabere další tisíce metrů čtverečních orné půdy. Dopravě totiž vůbec nepomůže. Rozepsal bych se o tom více, ale není tu tolik prostoru. Každý si však sám může udělat představu o tom, kdo a k čemu, by jí využíval. Je tu sice plánováno několik parkovacích míst, ale tato místa by šla lehce nahradit změnou parkovacího stání na obslužné komunikaci uvnitř zástavby a za neporovnatelně nižší náklady. Až později mi smysl této komunikace došel. Je pravděpodobně navržena ze dvou důvodů:

1. Bude sloužit jako "kost". Co to znamená? Jestliže developer plánuje nějakou akci a očekává problémy při získání souhlasu obce a postoje veřejnosti s touto akcí, předhodí jim tzv. kost. To je něco (v tomto případě dopravní stavba), kdy pod rouškou "darování" něčeho velmi potřebného, bez čeho se město a občané určitě neobejdou, je v podstatě zblbne.

2. Tato komunikace bude také zřejmě sloužit jako "startovací můstek" a dobrým důvodem pro obhájení další zástavby po její druhé straně směrem na Kojetice.

A proč to developer (JTH Holding a.s., jejíž předsedou správní rady je Třešňák a zainteresovaná i jeho rodina) dělá? "Vývar" čili čistý zisk z každého bytu se v současné době pohybuje kolem 0,5-2 mil. Kč, dle druhu bytu a lokality. Neratovice patří do blízkého okolí Prahy, ale budu při zemi a počítám se ziskem 1 mil. na byt. Developer tedy počítá po prodeji všech bytů se ziskem 712 mil. Kč. Z tohoto zisku zaplatí náklady na výstavbu parkovacího domu (který následně přinese další peníze za pronájem stání), školky, komunikací, chodníků a úpravy venkovních prostor (počítám celkem tak kolem 200 mil.) a 12 mil. na všimné pro představitele obce a orgány činné ve stavebním řízení. Zbude nezanedbatelných 500 mil. Kč čistého zisku. Proč ne. Je to podnikatel, tak podniká a vydělává. Horší je to s následky takového počínání. Ale to ho zajímat nemusí, on žije v Teplicích.

Shrnutí: Klady takové zástavby se mi přes nejlepší vůli nepodařilo nalézt. Vybere se sice pro město více na daních a různých poplatcích, ale současně také vzrostou výdaje. Takže vlastně nula od nuly pojde.

Záporů je však dost:

1. Hlavní a nezpochybnitelný zápor je likvidace orné půdy, černozem té nejvyšší kvality. Tato ornice se vytváří tisíce až miliony let a nedá se nijak obnovit. Orná půda a lesy jsou to nejcennější, co naše země a celá tato planeta má. Lesy jdou sice vysadit znovu, ale orná půda je nenahraditelná. Někteří sice namítnou, že celá nová zástavba v Neratovicích je na této půdě. Ano, ale to se stavělo za komoušů, kdy nikdo nemohl do toho mluvit a ani si to nedovolil. Teď je snad situace jiná.

2. Nárůst obyvatel. Proč se musí město rozrůstat? Když budu chtít žít ve velkém městě půjdu do Prahy. Myslím, že naše maloměsto nemá důvod být "větší" a hodně obyvatel je s jeho velikostí spokojená. S nárůstem obyvatel jsou ale také spojena negativa: větší fronty, všude, v obchodech, na úřadech, u lékařů. Je vyšší dopravní zátěž, přeplněné autobusy a jiné.

3. Likvidace části zahrádek, kvůli zcela zbytečné a nepotřebné komunikaci, čímž se přeruší přístup k zahrádkám z východní strany (možná jím tam investor udělá sjezd i když není ve studii zakreslen). Likvidace jediné psí loučky v Neratovicích, oblíbené to místo k venčení domácích mazlíčků ze širokého okolí. Roste tam 8 divokých ořechů, které se tam, navzdory nepřízni osudu, uchytily a mají se čile k světu. Jsou to krásné a zdravé stromy, kdyby věděly, co je čeká, uschly by žalem už teď. Když už jsem u těch psů, pro psy nedělá město vůbec nic (snad jen provoz městského útulku). Vybírat za ně "daň z práva na život" prostřednictvím jejich chovatelů to ano, ale nic víc. Jsou sice po městě instalovány schránky na pytlíky pro exkrementy, ale z různých důvodů bývají většinou prázdné. Ale to je na jiné téma.

4. Urbanistická koncepce sloužící ke schválení obcí je jen studie (návrh určený ke schválení stavebního záměru). Skutečný projekt, sloužící k samotnému stavebnímu řízení je častokrát úplně jiný a mnohdy k neprospěchu města.

Možná firmě JTH Holding a panu Třešňákovi křivdím, třeba je to filantrop a poté, co omylem přišel k majetku, se po procitnutí rozhodl, že bude konat dobro a náhodou si k bohulibé činnosti vybral Neratovice. Kdo ví.

Co dodat závěrem?

Dělat vše pro to, aby se tato zhovadilost neuskutečnila a to i navzdory vedení našeho města, které má jistě pro podporu plánů páně Třešňáka dobrý důvod. Po prázdninách se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva. Myslím, že je v zájmu občanů tam přijít a nahlas říct vládnoucí koalici svůj názor na tuto akci.

Zejména jsou vítáni občané se zdravotním omezením, chodící pomocí ….., možná ty hole budete potřebovat.

Jinak se totiž se současným vedením města diskutovat nedá.

Já osobně na to půjdu jinak. Jak, tady uvádět nebudu. Bude to možná pro zainteresované velké překvapení a nechci jim to kazit.

 

Jindřich
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:25.06. 16:09
Titulek:proč by měl růst počet obyvatel města???
Možná se ptáte, proč by mělo vedení města záležet na růstu obyvatel ve městě? Co z toho budou mít? Hodně. V současné době berou odměny podle počtu obyvatel. Máme zhruba 16 000 obyvatel a uvolněný (je to jeho zaměstnání) starosta Kroužecký bere bez dalších odměn 86 287,- Kč, místostarosta Židoň 75 934,-. Neuvolněná místostarostka Hanslíková má 46 596,-.

Pokud se postaví byty na Výsluní, přibude 2-3 000 nových obyvatel, ale! má se stavět i v Trativodech , to bude dalších 2-3 000 nových obyvatel. Možná víc. Kdo ví. Celkem by tedy počet obyvatel vzrostl o více než 4 000, pak by počet obyvatel vzrostl nad 20 000 a to už je jiné kafe.

Starosta by bral 94 179,- Kč, místostarosta 82 877,- místostarostka 50 857,-. To už není k zahození. Nějaké to všimné, nesmysl, samozřejmě to neexistuje, žádná korupce není...Uvědomte si, že tito funkcionáři nemají stanovenou pracovní dobu, to se to pracuje....
Jméno:Jindřich
Datum:25.06. 21:51
Titulek:Proč Třešňák potřebuje souhlas města.
Tato studie slouží především proto, aby získal jistotu, že město, jako účastník stavebního řízení (územní souhlas a stavební povolení) mu dá k realizaci této stavby souhlas a může nechat vypracovat finální projekt pro samotné stavební řízení. Účastníkem stavebního řízení je město proto, že jednak se plánuje stavět i na jeho pozemcích a také proto, že s jeho pozemkem přímo sousedí. Z jižní strany problém nebude. Tam jsou sice jiní majitelé, ale lze to lehce obejít. Ten pruh pole, kde je plánovaná propojovací komunikace se "daruje" městu a rázem do toho může "mluvit" jen město. Abych to doplnil, tak stavební řízení v případě komunikací a chodníků je v kompetenci speciálního stavebního úřadu odboru dopravy místně příslušné ORP (obec s rozšířenou působností) a vše ostatní je na stavebním úřadu tamtéž, tedy v Neratovicích. Jak to asi dopadne, je předem jasné.
Jméno:Dr. Novák
Datum:26.06. 12:32
Titulek:počet obyvatel
Dobrý den,
před nějakými padesáti lety měly Neratovice nějakých jedenáct, dvanáct tisíc obyvatel. Kdyby se tehdy zvolila politika nerůstu, třetina současných obyvatel by dnes v Neratovicích nežila. Proč ne, samotný nárůst počtu obyvatel nic moc dobrého přinést nemusí.
Problémem Neratovic je však stárnutí populace, které je rychlejší, než stárnutí celé populace. Pamatuji doby, kdy se říkalo město mládí, zeleně a chemie. Dnes je z Neratovic domov důchodců Středočeského kraje. Nevěříte? Dle CZSO od roku 2011 je průměrný věk obyvatele Neratovic nad průměrem Středočeského kraje, od roku 2012 pak dokonce nad průměrným věkem obyvatele ČR.
Buď se tedy k trvalému pobytu v Neratovicích přihlašují staří lidé, nebo zde zůstávají lidé, kteří třeba dostali podnikový nebo policajtský byt, ale jejich děti odsud utíkají, nebo je za tím něco jiného, ale pokud se Neratovice nechtějí stát městem vymírajícím, musí do města přivést mladé, nebo mít městskou prorodinou politicu, aby se rodilo více malých neratovičátek.
Jestli ke zvrácení nezdravého trendu přispěje takto masivní nová výstavba, tot otázka.
S úctou
Dr. Novák
Jméno:Jindřich
Datum:09.07. 13:10
Titulek:Stárnutí obyvatel
Stárnutí obyvatel není problém Neratovic, ale celé Evropy. Není to však zásadní problém, je období, kdy se rodí více dětí a jindy zase méně. Problém je v tom, kdo je "rodí" a zda budou pro společnost přínosem nebo přítěží (asi tušíte, na co narážím). A tady vůbec nevíme, kdo nás "multikulturně obohatí".
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:26.06. 15:23
Titulek:strhávání plakatů
Na prezentaci nové výstavby prostřednictvím studie vypracované neratovičákem (doufám, že je) ing. arch Hrubým kolovalo jedno paré, které shrábl zastupitel Šanda. I vydala jsem se za starostou (původně jsem chtěla požádat o nakopírování výkresů) a požádala ho o jeden výtisk. Dostala jsem ho. Jinak by se kopírovalo, mám na to právo. Výkresy jsem posléze opatřila komentářem a vyvěsila ve vchodech Na Výsluní 1308-14, čili v našem domě, který by byl nejpostiženější ze všech.Z jedné strany parkoviště, z druhé strany tři šestipatráky. A kdo bude zde bydlet? No si můžeme představit. Pak jsem ještě vylepila jeden na dům u Tesca a další včetně informacích o výstavbě na dveře. Nevím, jestli tam ještě jsou.

Upozornění na výstavbu jsem umístila i na můj balkon, prý se tomu říká balkonový facebook. Na zasedání jsem byla označena Markem Duchoslavem jako lhářka, údajně proto, že starosta se nedomluvil s Třešňákem. Jenže je možné, aby si pan Hrubý vycucal z prstu jen tak, že Třešňák bude stavět i na městských pozemcích? Bez dohody se starostou? Na předminulých zasedáních se starosta zmínil jen tak ve svém informačním bloku, že jedná s Třešňákem. Nic nevysvětlil, kdy, proč, o čem. K tomu jsme se zmínila, že byl měl zaznamenávat veškerá oficiální jednání - kdy, s kým, kde, obsah. Ale to vyšumělo. Takže s Třešňákem jednal. Musel, jinak to nejde. O čem? O přípravě karbanátkú nebo o pěstování kukuřice? To jistě ne. Zajímavá byla reakce jednoho funkcionáře, který strhl a údajně zahodil 2x po sobě letáky v našem vchodě. Prý tam neměly co dělat. Tak jsme někde schrastila další a čekám, kdy je někdo strhne. Občané tady na Výsluní neustále opakují, že jsou proti tak strašně zahuštěné výstavbě. Někdo dokonce požadoval petici. Petice se shodí se stolu a nikdo se jí nebude zabývat. Já sbírat podpisy nebudu, bude mi za rok 80 a máme tu mnoho mladých bystrých lidí. Dokud se na zasedání 6. září nedostaví desítky či stovky lidí a nebudou protestovat, bude Třešňák stavět. A vedení města včetně úředníků stavbu povolí. Mají k tomu důvod. Jaký? No, víme jaký.
Jméno:Milan
Datum:07.07. 09:27
Titulek:Sken
Kde se dá vidět ta studie na internetu? Jaksi vylepená na vstupních dveřích je k ničemu.
Jméno:Anna Spěváčková, SPD
Datum:07.07. 12:33
Titulek:studie???
Ví Bůh, asi nikde. Na webu města studie není. Vyráběl ji ing. arch. Hrubý (neratovický občan, žijící jinde než Na Výsluní.Kdysi tady bydlel, nyní vegetuje v nóbl Ořechové) ve službách JTH, čili Třešňáka. Já si ji vyžádala na starostovi a co se dalo, jsem vystříhala a vyvěsila kde, se dalo. Už mi skoro nic nezbylo. Měli jsme (zastupitelé) mít ještě jednu prezentaci, ale ta byla zrušena. Občané samozřejmě osloveni nebyli. Tahle grupa na radnici nemá ráda občany. Má ráda jen toho, kdo jim něco přinese nebo kdo s nimi zvedá ruce nahoru. To není hajluje, to je souhlasí. Aby se toho někdo nechytl. To víte, doba je zlá.
Jméno:Jindřich
Datum:09.07. 13:20
Titulek:Sken studie
Mám jedno paré studie v papírové podobě. Pokusím se ho nechat oskenovat v místě bývalého zaměstnání a pošlu to Aničce ke zveřejnění. Nyní jsem však mimo domov, tak vydržte. Určitě to tu brzy bude.
Jméno:Jindřich
Datum:28.07. 06:42
Titulek:Sken
Omlouvám se, ale můj současný špatný zdravotní stav mi nedovoluje se vrátit domů a vůbec nevím, kdy přijedu. Bude to tedy ještě nějakou dobu trvat.