Nové spalovny odpadů 

mají vyrůst ve více než deseti českých teplárnách. Nedávný rozbor kontejneru na směsný odpad na sídlišti ve Strakonicích přitom ukázal, že minimálně dvě třetiny odpadů, které by skončily ve spalovnách, se dají třídit a recyklovat.

Čímž bychom mnohem víc energie ušetřili!

Rezervy v třídění a recyklaci samozřejmě nemají jen lidé ze Strakonic, ale celá Česká republika. Zatímco ve Strakonicích se ukázalo, že 58 % směsného odpadu v kontejneru na směsný odpad by se dalo vytřídit a zrecyklovat či jinak využít, zbytek Česka na tom obvykle bývá ještě hůř a tříditelný a recyklovatelný odpad tvoří až tři čtvrtiny. O tento odpad se přitom chtějí ucházet nově plánované spalovny (či "zařízení na energetické využívání odpadů", zkráceně ZEVO). Už teď se přitom mluví o tom, že ho pro ně nebude dostatek, což se týká především těch v Jihočeském  nebo Středočeském kraji, tedy že tyto spalovny jsou naddimenzované či přímo nadbytečné.

Spalovny odpadů mají vyrůst třeba v teplárnách v Mělníku, Neratovicích, Opatovicích nad Labem, Uherském Hradišti, Chomutově nebo v Karviné. Jedna má vyrůst právě i v Písku nedaleko Strakonic, a to i přesto, že další se plánují v dalších místech Jihočeského kraje - v Českých Budějovicích, v Plané nad Lužnicí a v Táboře. Spalovny si tak mohou konkurovat, odpadu pro ně nemusí být dost, mohou blokovat recyklaci a předcházení vzniku odpadů, které jsou skutečným řešením problémů s odpady, vše může vést dokonce až k nutnosti dovážet odpad ze zahraničí. Přináší to s sebou navíc ještě dva další problémy.

Prvním je, že závislost na fosilních palivech tím výrobci tepla vyměňují za další závislost, tentokrát na naší produkci odpadů. A co víc, spalované odpady jsou z velké části tvořeny materiály vyrobenými z ropy, takže spalovat je místo uhlí je jako z bláta do louže.

Dalším problémem je skutečnost, že při spalování vzniká nejen velké množství odpadu obsahujícího řadu lidem a přírodě nebezpečných látek, ale efektivita takového způsobu výroby tepla je poměrně malá. Třeba v létě se vyrobené teplo obvykle bez využití volně vypouští do ovzduší. Spalováním odpadů navíc likvidujeme materiály, které bychom mohli znovu použít a energii potřebnou na jejich výrobu, případně dopravu tak ušetřit.

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:15.05. 18:15
Titulek:nejsem autor
Tento příspěvek jsem obdržela od spolku Arnika. Arnika je český spolek zaměřený na ochranu životního prostředí a v současné době se věnuje problematice spaloven.
Jméno:pp
Datum:16.05. 20:28
Titulek:.
Tridim max plast, papir, sklo. A hlavne kdo ví ze do papiru se nesmi hazet krabice od pizzy ? :)
Jméno:martina
Datum:17.05. 10:04
Titulek:u nás zbourali zídku
U kontejnerových stání na směsný a zredukovali počet popelnic cca na polovinu.Popelnice imrvére nacpané.to se hlodavci musí mít.Město špíny a nepořádku.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:11.06. 10:34
Titulek:nové metody likvidace odpadů
Je to zplynování a pyrolýza odpadů. Na webu cvut je tato informace:

Zplyňování: co nejúplnější termická přeměna uhlíkatého materiálu (tj. např. odpadu) na hořlavé plyny působením zplyňovacích médií.

Jako zplyňovací médium se používá:
• volný kyslík (čistý O2
nebo vzduch, příp. směs)
• vázaný kyslík (H2O pára, CO2)

• vodík
• směsi výše uvedených (např. vodní pára + kyslík)

Produktem je:
- hořlavý plynu (generátorový plyn, syngas), který obsahuje- žádoucí hořlavé složky, zejména CO, H2
a CH4
- doprovodné - obvykle nežádoucí či balastní - složky, např. N2, CO2
, H2O, sirné sloučeniny, karbonizační produkty (např.
dehet), tuhé částice

- odpadní tuhý zbytek (popel, škvára) s minimálním zbývajícím obsahem uhlíku.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:16.06. 18:08
Titulek:převzato:Hlidaci pes.org
Odpadky jako vzácné zboží. V Česku běží boj o to, kde se budou stavět spalovny

Příspěvek od: Robert Břešťan

Spalování uhlí postupně končí a zejména města hledají nové způsoby, jak zajistit lidem dálkové teplo. Jednou z možností je spalování komunálního odpadu – projektů spaloven a tepláren v jednom přibývá, a na trhu tak začíná být těsno; i když zatím hlavně na papíře. Ukázkou možných budoucích řešení, ale i problémů, je Jihočeský kraj.

Jaroslav Valevský je lékař, člen Spolku náš domov a také opoziční zastupitel města Rudolfov. Pohled do mapy napovídá, že chystanou velkou spalovnu na okraji Českých Budějovic má doslova za humny. Nepřekvapí, že radost z toho nemá; byl by naopak rád, kdyby se záměr ještě podařilo zvrátit.

„Překvapuje mne, že dva kilometry od centra Českých Budějovic může být vůbec v plánu nějaká spalovna. EIA (studie o vlivu stavby na životní prostředí, pozn. red.) jim sice pro tento plán vyšla pozitivně, ale máme obavy, že se stejně zničí unikátní kvalita vzduchu v okolí Hlincové hory. V českobudějovické pánvi se mohou zplodiny snadno hromadit. Další problém je doprava, kdy dojde k jejímu extrémnímu navýšení,“ shrnuje námitky Jaroslav Valevský.

Jak se ale zdá, za delší konec zde tahají zastánci výstavby spalovny a teplárny ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu) v Novém Vrátě. Již totiž mají zpracovanou zmíněnou EIA a i díky tomu se stavbou počítají i zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Obojí je pro záměr klíčové, jak zdůrazňuje i hejtman kraje (exministr průmyslu a vlivný člen ODS) Martin Kuba:

„My jako kraj deklarujeme, že podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj musí být každé takové zařízení nad 50 tisíc tun zaneseno v zásadách územního rozvoje a zároveň musí mít splněno EIA.“

Na podobu ZEVO Nové Vráto byla letos v dubnu vypsána už i mezinárodní architektonická soutěž, s provozem se počítá od roku 2029.

Chtěl bych jednu spalovnu
Jaroslav Valevský se podivuje i nad tím, jak snadno a bez připomínek záměr prošel u stávajícího vedení města Rudolfov. Přičítá to zejména tomu, že vládnoucí stranou je zde ODS, tedy strana hejtmana Kuby. Tomu odpůrci stavby vyčítají, že budějovický projekt tlačí; z lobbingu jej obviňují i někteří starostové zhruba šesti set obcí ležících na území kraje.

Nejde totiž zdaleka jen o projekt v Českých Budějovicích. Konkurenční ZEVO chtějí postavit i v Plané nad Lužnicí a v Písku. Z odpadků se kvůli tomu stává vzácné zboží.

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:16.06. 18:09
Titulek:pokračování
Sám hejtman nezastírá, že by preferoval jen jednu centrální velkou spalovnu – právě tu v Českých Budějovicích. „Za nic ale nelobbuji, přicházím jen s politickým konceptem, zda by nebylo možné udělat pro celý Jihočeský kraj jednu spalovnu. V takovém případě kraj nabízel, že by se byl schopen do toho zapojit, že bychom se ujali koordinace,“ říká Kuba, který s plánem oslovil všechny krajské starosty.

Podle některých starostů ale nejde jen o oslovení, nýbrž – přinejmenším – o důrazný apel a intenzivní hromadné on-line rozhovory, během nichž prý hejtman Kuba vysvětluje nutnost zapojit se do připravovaného modelu s tím, že šance je pouze jedna. Kdo se nepřipojí hned na začátku, s tím se prý do budoucna počítat nebude.

„Poměrně mne zaskočilo, jaký se z toho nyní stal politický souboj,“ reaguje Kuba. „Z reakcí jsem ale nyní přesvědčen, že je to varianta (jednoho spalovacího místa, pozn. red.), která nebude možná. Jsem k tomu tedy skeptický, i když by se mi ten jednotný přístup líbil,“ doplňuje.

V Jihočeském kraji dosud žádná spalovna odpadů nestojí, její stavba je i proto pro investory atraktivní – a kdo dostaví dříve, získá konkurenční výhodu. Už nyní si plánované spalovny snaží zavázat obce ve svém okolí k dlouhodobým smluvním dodávkám odpadů.

Legislativa přitom vyžaduje opak: evropské normy i české zákony tlačí hlavně na maximální možné předcházení vzniku odpadu, dále na recyklaci (druhotné využití odpadů) a až pak má na řadu přijít spalování. A na posledním místě je skládkování.

Města Písek a Strakonice získala na stavbu společné spalovny z Evropské unie dotaci přes miliardu korun – jde zhruba o polovinu plánovaných nákladů. Zdejší ZEVO by mělo vzniknout v areálu písecké teplárny a ročně by mělo zpracovat 50 tisíc tun odpadu z města i okolních obcí.

Tábor hodlá likvidovat odpad v nedaleké Plané nad Lužnicí, ZEVO plánuje firma C-Energy Planá.

Písecký starosta Michal Čapek (ANO) serveru Drbna řekl, že je přesvědčený, že tři plánované projekty si v kraji nebudou konkurovat. „Myslím si, že kapacitně je to pro region a všechna tři zařízení únosné.“

Kritici to vidí jinak. „Příliš velké množství plánovaných spaloven není problémem pouze Jihočeského kraje, ale celé České republiky. Souvisí to patrně s plánovaným omezením skládkování od roku 2030 a také s hojně skloňovaným koncem spalování uhlí, který se dotýká zejména tepláren. Ty jsou v důsledku toho pod tlakem hledat jiné zdroje energie,“ říká Sarah Ožanová z ekologického sdružení Arnika.

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:16.06. 18:16
Titulek:pokračování
Odpadky jako vzácné zboží. V Česku běží boj o to, kde se budou stavět spalovny

Příspěvek od: Robert Břešťan

Spalování uhlí postupně končí a zejména města hledají nové způsoby, jak zajistit lidem dálkové teplo. Jednou z možností je spalování komunálního odpadu – projektů spaloven a tepláren v jednom přibývá, a na trhu tak začíná být těsno; i když zatím hlavně na papíře. Ukázkou možných budoucích řešení, ale i problémů, je Jihočeský kraj.

Jaroslav Valevský je lékař, člen Spolku náš domov a také opoziční zastupitel města Rudolfov. Pohled do mapy napovídá, že chystanou velkou spalovnu na okraji Českých Budějovic má doslova za humny. Nepřekvapí, že radost z toho nemá; byl by naopak rád, kdyby se záměr ještě podařilo zvrátit.

„Překvapuje mne, že dva kilometry od centra Českých Budějovic může být vůbec v plánu nějaká spalovna. EIA (studie o vlivu stavby na životní prostředí, pozn. red.) jim sice pro tento plán vyšla pozitivně, ale máme obavy, že se stejně zničí unikátní kvalita vzduchu v okolí Hlincové hory. V českobudějovické pánvi se mohou zplodiny snadno hromadit. Další problém je doprava, kdy dojde k jejímu extrémnímu navýšení,“ shrnuje námitky Jaroslav Valevský.

Jak se ale zdá, za delší konec zde tahají zastánci výstavby spalovny a teplárny ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu) v Novém Vrátě. Již totiž mají zpracovanou zmíněnou EIA a i díky tomu se stavbou počítají i zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Obojí je pro záměr klíčové, jak zdůrazňuje i hejtman kraje (exministr průmyslu a vlivný člen ODS) Martin Kuba:

„My jako kraj deklarujeme, že podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj musí být každé takové zařízení nad 50 tisíc tun zaneseno v zásadách územního rozvoje a zároveň musí mít splněno EIA.“

Na podobu ZEVO Nové Vráto byla letos v dubnu vypsána už i mezinárodní architektonická soutěž, s provozem se počítá od roku 2029.

Chtěl bych jednu spalovnu
Jaroslav Valevský se podivuje i nad tím, jak snadno a bez připomínek záměr prošel u stávajícího vedení města Rudolfov. Přičítá to zejména tomu, že vládnoucí stranou je zde ODS, tedy strana hejtmana Kuby. Tomu odpůrci stavby vyčítají, že budějovický projekt tlačí; z lobbingu jej obviňují i někteří starostové zhruba šesti set obcí ležících na území kraje.

Nejde totiž zdaleka jen o projekt v Českých Budějovicích. Konkurenční ZEVO chtějí postavit i v Plané nad Lužnicí a v Písku. Z odpadků se kvůli tomu stává vzácné zboží.