Jak si dopisuji s úředníky

Ve městě přibývají místa, která by měla být opravena, ale roky se s nimi město nic nedělá.

Vezměme vyšlapané cesty v trávnících. Jsou všude, ale v centru města by měly být zrušeny a zatravněny nebo spíš osázeny keři a zelené plochy ohrazeny zábradlím, neboť jenom to zabrání lidem šlapat v trávníku. (Ale pozor! Po převratu byla zábradlí označena za komunistický přežitek a přestala být používána. Škoda. Mohlo se předejít mnoha nešvarům. Třeba u Anity.)

Asi nejhorší je cesta u ZUŠKy. Už více než rok navštěvuji pana Slavoje Kašpárka, úředníka ze správy majetku, a upozorňuji ho na nutnost ji zrenovovat. Nic se nedělo. Teprve před pár dny byl okraj cestičky zahrazen keři s hromady mulče. (To je další neratovický nešvar. K tomu se ještě vrátím.) Ale cesta zůstala v původním stavu. Znovu se obracím na pana Kašpárka s upozorněním na nutnost  zlikvidovat vyšlapanou cestu

Cituji:   „Už jsem vás upozorňovala na vyšlapanou cestu trávníkem u ZUŠky. Vysadili jste tam keře, ale vyšlapaná cesta zůstala. Lidé proto chodí po ní dál a protlačují se mezi keři. Nebude dlouho trvat a keře se zničí. Další vyšlapaná cesta je z boku Společenského domu. Nikdo s ní nic nedělá. Město se spoléhá na rekonstrukci kulturáku včetně zeleně?“

Tak jsem zvědavá, co se bude dít dál. Žila jsem v iluzích, že úředníci provádějí pravidelné kontroly ve městě a napravují vše, co je nutné napravit. Když přijdete ve čtvrtek nebo v pátek na úřad, marně hledáte některé úředníky. Kde asi jsou?

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:25.04. 19:54
Titulek:vyšlapaná cesta u přístavby 2.ZŠ
Další průšvih je vyšlapaná cesta v zelené ploše u přístavby 2.ZŠ- Ostuda.
Byly vykáceny dvě plané třešně, náhradou je JEDNA TŘEŠEŇ naroubovaná. Vyšlapaná cesta zůstává. O kus dál je záhon s trvalkami, správkyně zeleně si asi nevšimla, že by se měly ostříhat suché stonky a traviny. Hlavně se se s chutí vrhla na keře za našim domem Na Výsluní 1309, které tvořily zelenou stěnu proti prachu a postřikům z pole.
Jméno:L enka
Datum:26.04. 05:20
Titulek:to je hodné
Nahlášení inspekci ŽP.
Jméno:Hana
Datum:26.04. 14:08
Titulek:je to tak
Vyšlapanou cestu stačilo zrýt a nasít tam trávu,pěkný šlengrián.Ale myslím si,pokud by tam nebylo zábradlí-a to je spíš už rarita v Neratovicích,že by si lidé cestu tamtudy zkracovaly znovu.Ostatně by mne zajímalo,kam se podělo tolik laviček a zábradlí v našem městě.Najednou začaly mizet a už je nikdo nevrací.Poptavatelný materiál jako dřevo,které se kácí a mizí??!