Když se kácí, je nutné i sázet

Stromy ve městě jsou nezbytnou součástí našeho života. Díky nim se dá ve světě betonu žít, stín a vlhko zpříjemňují prostředí, zahalují panelové krabice do měkké zeleně, tlumí hluk z ulice, poskytují úkryt ptákům i hmyzu.

Jenže někdy je nezbytné strom odstranit. Ne kvůli stáří, u stromů je to jinak. Někdy jsou zlomené, prosychají či se najde jiný důvod. Třeba je nemá rád pracovník FCC. A pak nezbude, než je pokácet a nahradit stromy novými. V tom případě ukládá odbor ochrany přírody náhradní výsadbu. Měla by kompenzovat tzv. ekologickou újmu, tedy mělo by být vysazeno tolik stromů, aby jejich listová plocha nahradila listovou plocho pokáceného stromu.

Náhradní výsadba by měla být úměrná vzniklé újmě. To není možné zajistit ukládáním výsadby metodou „kus za kus“, jak to bohužel nařizuje náš odbor životního prostředí, protože ekologická funkce mladého stromu je nesrovnatelně nižší, než stromu vzrostlého. Například k vyvážení funkce osmdesátiletého buku by bylo nutné vysadit zhruba 1 500 osmi až desetiletých odrostků (to jsou takové vysoké proutky z lesní školky).

Žadatel o kácení by měl utratit za sazenice náhradní výsadby tolik peněz, aby se objem korun stromů po pěti letech od výsadby přibližně rovnal objemu korun stromů původních!

Podmínkou úspěšnosti výsadby je vhodná volba druhu, případně kultivaru dřeviny. Například pro stromořadí je vhodné vybírat stromy s vysoko nasazenou korunou kvůli zajištění dostatečné podchodné výšky. V zástavbě nejsou vhodné dřeviny se silně alergizujícím pylem, v blízkosti komunikací pak stromy, ze kterých padá množství plodů. Druhy, které mohou být hostiteli chorob a škůdců, je za určitých okolností stanovených rostlinolékařskými předpisy zcela zakázáno vysazovat. Vhodný druh je v každém případě třeba vybírat s pomocí Agentury ochrany přírody a krajiny nebo se obrátit na odborníka či znalce.

Smyslem náhradní výsadby je zachování zeleně na daném stanovišti, včetně zachování její estetické, biologické a funkční hodnoty. Adekvátní náhradou za vykácené stromy tak nemůže být výsadba na jiném místě, než je pozemek ve vlastnictví žadatele

Uložená náhradní výsadba by neměla ohrožovat vlastníky sousedních nemovitostí (výsadba příliš vzrůstných druhů těsně u hranice pozemku). Pozor na sázení dřevin do ochranných pásem nebo do určité blízkosti dalšího vedení plynovodu, elektrického vedení, vodovodu či kanalizace. Ne vždy je to možné.

Náhradní výsadba se velmi často soustředí pouze na stromy a zapomíná na keře – dochází tím k ochuzení biotopu pro řadu druhů drobných živočichů a ptactva.

Anna Spěváčková
Jméno:Kolemjdoucí
Datum:27.03. 12:20
Titulek:Kácení v březnu
Tak zrovna dnes pokáceli dva stromy před gymplem v Masarykově. Nějaké lípy nebo javory. Nedávno thuji u vjezdu na parkoviště na náměstí. Snad místo toho přijde něco nového. Na první pohled těm stromům nic nebylo, ale kdo ví, co hlodalo uvnitř...
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:28.03. 06:35
Titulek:nebyly dva, ale tři
Údajně byly ve velmi špatném zdravotním stavu. Jeho ohodnocení provedla úřednice - správkyně městské zeleně, o jejímž vztahu ke stromům je mnoho známo i jinde. Poslala jsem žádost o prošetření České inspekci životního prostředí.
Jméno:Honza
Datum:28.03. 10:11
Titulek: Dobře Vy!!
Doufám,že nás s výsledkem seznámíte.
Jméno:Josef
Datum:28.03. 05:31
Titulek:uvnitř hlodalo
Zaručeně diletantství a nezodpovědnost.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:29.03. 06:50
Titulek:plán výsadeb a péče o zeleň
Požadovala jsem po správkyni zeleně Jelínkové plán výsadeb na letošní rok. Jako zastupitelka mám nárok na veškeré materiály související z jejich činnosti podle zákona o obcích. Žádné mi neposkytla. Pak mi místostarosta Židoň tvrdil, že paní Jelínková plán výsadeb má. Tak jsme ji žádala telefonicky a ona mi odpověděla, že mi ho chtěla poskytnout a já jsem ODMÍTLA. Normálně lhala a pan místostarosta nad ní drží ochrannou ruku. On má totiž v gesci životní prostředí a veřejnou zeleň, ačkoliv o tom neví zhola nic. To máme tedy nové vedení. Tak to funguje, když úplně noví lidé naskočí do funkcí bez předběžné znalosti komunální práce a bez příslušné odbornosti.