Sláva, koaliční smlouva je na světě!

Listopad, 2022.

1. Preambule
2. Programové priority koalice
Příloha č. 2 - programové prohlášení koalice (nenalezeno)

Tak na čempak se domluvily strany a hnutí v Neratovicích? Každý jednotlivý PROJEKT bez ohledu na to, čemu   členové rozumí nebo ne, bude mít svého gestora. Původní myšlenka prý byla, že každý člen rady bude mít na starosti jednotlivé odvětví. Ale z toho z mě neznámých důvodů sešlo. Ještě je nutné vysvětlit, co je to gestor. Toto cizí slovo znamená: ten kdo je pověřen výkonem určité činnosti. Gestoři budou odpovídat za informováni na zastupitelstvu města. Jen za informováni nebo i za průběh a výsledky projektů?

1. Poliklinika - Společně pro Neratovice
2. Jednání s lékaři a výběr provozovatele polikliniky - ODS
3. Rekonstrukce Společenského domu - Speciál Neratovice
4. Přístavba DKE - Společně pro Neratovice
5. Parkovací dům - Společně pro Neratovice a Speciál Neratovice
6. Doprava ve městě - Společně pro Neratovice
7. Protipovodňová opatření - MISE
8. Pohotovodtní lékařské služby pro děti a dospělé - Speciál Neratovice
9. Urbanistická koncepce rozvoje Neratovic - MISE
10. Cyklostezka - ODS
11. Plán podpory školských zařízení - ODS a Společně pro Neratovice
12. Dokončení projektu V Trativodech - ODS, Speciál Neratovice a Společně pro Neratovice
13. Revitalizace veřejných prostranství, zeleň, lesy, voda, zahrádky - Společně pro Neratovice a Speciál Neratovice
14. Grantový a dotační systém - Speciál Neratovice a ODS
15. Městská policie - MISE
16. Hasiči - MISE
17. FCC, odpady, údržba města, zeleň - Společně pro Neratovice
18. Komunnikace města - Speciál Neratovice
19. Městské byty a neytové prostory - Speciál Neratovice
20. Výkup a směny pozemků - Speciál Neratovice
21. Energetický management, úspory energií - Společně pro Neratovice.
22. Prosazení zájmu města - spalovna odpadů - MISE
23. Regionální stavby komunikací  železnic - Speciál Neratovice.
Podpisy všech třináctí členů koalice. 
Body jsou silně zkráceny. Pokud máte zájem o plné znění, najdete koaliční smlouvu na webech některých stran a hnutí. 

Hodně velké sousto si koalice ukousla, Tak se hoši a dívky ukažte. Jen abyste to zvládli....

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:27.02. 11:23
Titulek:kompetence vedení města
Ještě bych chtěla upozornit, že jednotliví členové vedení města už konečně zveřejnili své kompetence. Začněme starostou Kroužeckým:

Kompetence v oblasti řízení města:

Krizové řízení - JSDH, IZS, bezpečnostní rada města
Městská policie, veřejný pořádek, PČR - Bezpečné město
Veřejná doprava, dopravní obslužnost, dopravní opatření a doprava v klidu, BESIP
Řízení a kontrola investic
Správa bytů a nebytových prostor

A jeje, starosta už nemá veřejnou zeleň!! Nedivím se, vždyť jí také rozumí jak koza petrželi. Pokud se týká Městské policie, to jsem zvědavá, kdy bude chodit na pochůzky, tedy policie, ne starosta, ten lítal po městě ještě v den voleb...

Místostarosta Židoň:
Kompetence v oblasti řízení města:

Odpadové hospodářství
Péče o zeleň a veřejná prostranství, životní prostředí
Správa majetku a komunální služby - městský mobiliář, veřejné osvětlení
Okrajové městské části, Energetická politika města
Plavecký bazén, s. r. o.

Místostarostka (neuvolněná) Hanslíková:
Kompetence v oblasti řízení města:

Odpadové hospodářství
Péče o zeleň a veřejná prostranství, životní prostředí
Správa majetku a komunální služby - městský mobiliář, veřejné osvětlení
Okrajové městské části
Energetická politika města
Plavecký bazén, s. r. o.

Zato jsem na webu města zjistila, že už byla zřízena komise pro rekonstrukci kulturáku:
Ač se do ní hlásila paní Mrzílková a já, nejsme tam. Členové jsou:
Matějka (člen rady města), Svoboda (tajemník úřadu), Koníček (správa majetku),Pinkerová (vedoucí knihovny), Svoboda (Spol.dům), Matějčková
(stavební odbor).

Budeme vědět, co čem jednala komise? Bude vůbec zápis a bude zveřejňován, nebo se zase vše ututlá?
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:01.03. 20:11
Titulek:to je dobrý postřeh
Napsal Jánošík
Statisíce let řídili společenstvi stařešinové, zkušení a moudří. S příchodem computerů se všechno převrátilo na hlavu. Ti staří je nevěděli ani zapnout. Proto se k řízení drali ještě nezkušení a nezralí, ale dostatečně a drze asertivní volové, kteří ale uměli klikat a lízat prstem displaye, protože odrostli na Tamagočích a nedělali nic, jen leželi s počítači a bezstarostně si hráli. To, co teď žijeme, je toho důsledek. Teď jsou ve vládách a ničí svět. To peklo, kam směřujeme, je vyléčí.