Nový jednací řád aneb kladivo na čarodějnice

Na posledním zasedání zastupitelstva byl zastupitelům předložen nový Jednací řád (JŘ) Zastupitelstva města Neratovice. Vypracoval jej tajemník městského úřadu Petr Svoboda. Ale v jeho kompetenci není nic takového, on má jen vůči zastupitelům poradní hlas. Nakonec vylezlo ze starosty, že jej pověřil vypracováním jeho vypracováním. řádu. 

Tak se podívejme, co nám pan tajemník vymyslel a s čím musel starosta a i rada souhlasit. Což mě udivuje.
- Podkladové materiály pro jednání se členům zastupitelstva mají rozesílat (POUZE) elektronicky. I kdyby byl někdo slepý nebo neměl počítač či internet nebo neuměl s počítačem (není to nikoho povinnost, ani zastupitele), papíry nedostane, i kdyby stál na hlavě. To je jasná diskriminace. Spíš nesmysl. 
- Podklady pro zasedání se mají rozesílat 5 dní předem. Nyní se rozesílají 7 dní. Zkrácení termínu znamená, že zastupitel nebude mít čas si vše dobře prostudovat a vyžádat si od úředníků potřebné materiály (prohlédnout si projekty, zjistit zadávací podmínky a pod.).To je schválně.

A nyní to nejdůležitější:
Podle nového jednacího řádu by mohl zastupitel hovořit k jednomu bodu jen dvakrát a to pokaždé jen 3 minuty!. To je opavdu snaha zavřít ústa opozičním zastupitelům, koaliční totiž na zasedání většinou mlčí. Nemají co říci ani se ptát. Všechno vědí a se vším, co je domluveno, souhlasí. 
Občané mohou podle nového JŘ vystoupit ke  každému bodu jen jednou a mohou mluvit 5 minut. Totéž ve vystoupení občanů. Nemohou reagovat na odpovědi!
Zato úředníci, nikým nevolení, nemají čas vystoupení nijak omezen!
Na technickou poznámku má zastupitel podle nového JŘ 1 minutu!

Pokud se k jednomu bodu chce vyjádřit více než 5 osob, může starosta osoby vyzvat, aby se vyjádřily prostřednictvím svého zástupce a ten promluví jenom jednou a to 5 minut! Tak se koalice zbaví nepříjemných skupin protestujících a nesouhlasících občanů. Velmi chytře vymyšleno! 

Ještě je v novém JŘ další omezení:
Pokud se zastupitel chce zúčastnit jednání distančně (nemoc, neschopnost se dostavit, po operaci,.....už dávno to není jen karanténa) o závažnosti důvodu rozhodne starosta!!!!!! On rozhodne, jak je člověk na tom, no to je opravdu skandální. 

A ještě na závěr: podle nového JŘ budou na webu k dispozici nejméně tři záznamy z jednání, Ne všechny, jak je běžné v mnoha městech. Zápisy nejsou zcela přesné a bez záznamu těžko zjistíte, jak zasedání skutečně probíhalo.

Kupodivu, na zasedání nebyl nový JŘ schválen. Tak uvidíme příště, 22. března. 

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:17.02. 19:40
Titulek:omluva
Vážení čtenáři, omlouvám se za zmatenou čtvrtou větu. Doufám, že její smysl pochopíte.