Nutně potřebujeme výbor pro životní prostředí a další komise

Výbory zřizuje zastupitelstvo, kterému jsou odpovědné; komise zřizuje rada, ta je bohužel složená pouze ze členů koalice. Co nechce, nezřídí.

Proč potřebujeme výbor ŽP a ne komisi? Výbor je zodpovědný zastupitelstvu, kde jsou všechny politické subjekty. Je větší šance, že bude zřízen.

 

Proč pro životní prostředí? Zeleň a vše k tomu příslušející je v zoufalém stavu. Chátrá a není řádně obnovována. Na úřadě o ní rozhoduje úřednice, jejímž koníčkem není v žádném případě zeleň a životní prostředí. Nemá k němu vztah. Nežije zde a nezná její historii. Údržbu městské zeleně provádí podle jejích pokynů společnost FCC, pracovníci jsou nekvalifikovaní.

 

Je nutné, aby toto odvětví bylo monitorováno a kontrolováno odborníky a znalci z řad obyvatel a to může dělat jen výbor složený z lidí, kteří věci rozumí. Koalice se tomu brání zuby nehty, už mi několikrát neschválili můj návrh na zřízení výboru.

 

Proč asi:

a) především návrh podává opoziční zastupitelka pověstná svým kritickým postojem. Dá se tomu říkat pomsta.

b) je možné usuzovat na úzké kontakty mezi společností FCC a vedením města.

c) vedení města bude podporovat jen to, co si samo za zavřenými dveřmi upeče. I když je to v neprospěch občanů města.

 

Ještě ke komisím: prakticky neexistují. Vedení města nemá zájem, aby jim do jejich činnosti nebo spíš nečinnosti někdo „kafral.“

 

Jsou ovšem města, kde je to jinak. Třeba Chrudim, má tyto komise:

 

To je neuvěřitelné!!!!! Škoda, že si z Chrudimi nemůžeme a nechceme vzít příklad.

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:01.01. 15:45
Titulek:Uhlíř, Svěrák: Stromy
ttps://www.karaoketexty.cz /texty-pisni/uhlir-jarosla v-a-sverak-zdenek/stromy-3 91642

Na stejné zemi co my
bydlí tu s námi stromy,
mlčí a hledí si svého
listíčka zeleného.
Na stejné zemi co my
bydlí tu s námi stromy,
mlčí a hledí si svého
listíčka zeleného.
Topoly, topoly, topůlky,
zatím jste vyrostli do půlky,
až budete jako svíce,
bude nám o pár let více.
Stokrát vás deštíček zaleje,
budou z vás vysoké aleje,
kterými jednoho rána
já budu kráčeti vdaná.
Na stejné zemi co my
bydlí tu s námi stromy,
mlčí a hledí si svého
listíčka zeleného.
Stojím tu s otázkou nevinnou,
jestli bych nechtěl být dřevinou.
Na sobě mít šaty z kůry,
dívat se na všechno shůry.
Na stejné zemi co my
bydlí tu s námi stromy,
mlčí a hledí si svého
listíčka zeleného.