Úvaha občana o plánované zástavbě a územním plánu

Tak jsem o svátcích přemýšlel o územním plánu a plánované zástavbě, nejsem přesvědčen, že zástavba na pozemcích zahrádek a orné půdy je o pravé ořechové bez vyčerpání jiných možností a řádného prověření možnosti revitalizace některých vhodných lokalit nebo i jen pozemků.

 

Tohle samozřejmě územní plán neřešil a ani řešit nemohl, protože zpracovatelé neměli ani tu možnost, když neměli k městu žádný vztah ani pořádné podklady (třeba studie k využití nezemědělských pozemků k výstavbě).  

Ono nejspíš nakonec k zástavbě těchto pozemků dojde, ale nemělo by to být tím způsobem, že se rozparcelují pro jednotlivé developery a stavebníky po 600m2, nebo i menších a naflákají se tam rodinné domy s minimem zeleně kolem.

Ale o tom napíši, až si řádně prostuduji příslušné studie.

Teď jsem se zamyslel nad možností výstavby na stávajících stavebních pozemcích zastavěných stavbami nevhodnými či na hranici jejich životnosti. Třeba se jich najde dost, třeba málo, ale když jsem pracoval v IDS, tak jsme takovou zakázku pro magistrát dostali, a to prověřit pozemky ve vlastnictví magistrátu, a k tomu i přilehlé pozemky ve vlastnictví fyzických i soukromých osob, tedy pozemky vhodné k zástavbě. A že jsme jich řadu našli a některé z nich už zastavěny jsou.

Myslím, že radnice má příslušné odbory schopné se s obdobným problémem vypořádat.

Tak v příloze je taková má úvaha.

 

Hezký den

 

Ing. Miloslav Cinibulk (člen kandidátky za Misi – pozn. A.S.)

 

Stavební pozemky

Nevětším problémem pro stavebníky a developery je sehnat stavební pozemky. A to třeba v Praze, ale i v Neratovicích, což je pro občany našeho města zásadní. Pokud se podíváme na územní plán nedávno odsouhlasený ještě minulou koalicí, nabízí se k zastavění pozemky zahrádek za Penny marketem na pravobřežní straně Kojetického potoka, potom pozemky v lokalitě Trativody, kde se jedná o ornou půdu. V obou případech se jedná o zemědělskou půdu.

Je obdivuhodné, jak vedení naší radnice bez mrknutí oka hodlá zabírat další zemědělskou půdu. Jako by se jí v minulých letech kvůli výstavbě nezlikvidovalo víc než dost. A to se netýká jen zemědělské půdy, ale i lesních porostů.

Přitom zde jsou lokality a pozemky, které by se daly revitalizovat a zhodnotit bez záboru zemědělské půdy a bez likvidace zeleně. Chtělo by to jenom vytipovat vhodné pozemky, popř. celé lokality pro výstavbu nových budov či celých obytných celků. Přitom celá řada je ve vlastnictví města a další by bylo jistě možné po dohodě s vlastníky převést do vlastnictví města, ostatně celá řada těchto pozemků ve vlastnictví města byla, než se zprivatizovala. Doufejme, že za podmínek výhodných pro město.

Pro odbor majetkový a územního plánování by pořízení takového seznamu nemusel být až tak velký problém, ani by se nemusela najímat externí firma, jak bývá v obdobných případech zvykem. A nemusela by to být pro město až tak velká finanční zátěž, pokud by se využila spoluúčast soukromých investorů. Stejně to tak nakonec dopadne jak v lokalitě zahrádek, tak v lokalitě Trativodů, kdy se pozemky převedou na soukromé investory. Tak proč je především nenasměrovat na nezemědělské pozemky v katastru obce? Jako příklad se nabízí revitalizace lokality „starých Neratovic“ v prostoru bývalých přízemních ubikací, které za minulého režimu sloužily k ubytování dělníků a nyní jsou již za hranicí své životnosti a jen brání výstavbě např vícepodlažních startovacích či sociálních bytů.

A jistě by se podobných lokalit v Neratovicích našlo víc, od toho máme příslušné odbory. Takže než začneme stavět na orné půdě a likvidovat zahrádky, zkusme se pokusit využít k zástavbě i stávající stavební pozemky tak, jak se to třeba v současné době děje v Praze.

Doufejme, že současné vedení města bude mít dost vůle a odvahy prověřit možnosti zástavby na nezemědělských pozemcích a pomoci tak trochu ekologičtějšímu rozvoji města, než je likvidace zemědělských pozemků a s tím i likvidace zeleně. Protože zástavba na úkor zeleně by mělo být až to poslední po vyčerpání ostatních možností. Ale to by to někdo musel prověřit a to je práce, ale na to tady přece ty příslušné odbory máme!

 

Anna Spěváčková