Mohu klidně navrhovat, koalice je pevně semknutá a nic mi neschválí.

Včera 7.12.2022 zasedalo zastupitelstvo a tak jsem si připravila řadu návrhů a dotazů na starostu. Ani jeden návrh nebyl schválen.

Hned na začátku jsem upozornila starostu Kroužeckého, že na minulém zasedání opomenul představit zastupitele; nejde jen o jména, ale také kdo to je a čím se zabývá. Nepředstavil ani osoby, které byly koalicí dosazeny do výborů zastupitelstva. Nezapomněla jsem zdůraznit, že zástupci koalice nemají co dělat ve výborech, které mají patřit opozici. Dokonce mají většinu. To je naprosto  bezpříkladná situace!

Starosta připomínku ignoroval.

Návrh: Předložení plánu kontrolního a finančního výboru. Nevím přesně, jak to skončilo, asi že je teprve připravován.

V následujícím návrhu jsem požadovala, aby byl manželům Kalibánovým městem vybudován náhradní stánek ovoce a zeleniny místo stávajícího, pod kterým vede horkovod. Ten musí být přeložen kvůli výstavbě parkovacího domu. Starosta namítal, že stánek koupili Kalibánovi od pana Zalabáka, no a co? Co to má společného s ovocem a zeleninou, o které přijdeme? Nemáme farmářské trhy, dva stánky v městě jsou jediným místem s kvalitními produkty. Ano, zůstanou nám supermarkety se zeleninou a ovocem, které by někdy nežrala ani prasata. Nedivím se lidem, co prchají z Neratovic. Někdy mě napadá zcestná myšlenka, co má vedení města z toho, že preferuje supermarkety a oligarchy?

Neschváleno. Nebo starosta „zapomněl“ zahájit hlasování? Počkám na zápis.

Spíš dotaz než návrh: Kdy bude zveřejněna tolik slibovaná koaliční smlouva? Prý to bude v brzku. (Měli na to dost času).

Jaké jsou kompetence (tedy i odpovědnost za odvětví) starosty Kroužeckého, místostarosty Židoně a místostarostky Hanslíkové? Odpověď: zatím je ponecháno rozdělení „bývalého“ vedení, bude přerozděleno. Najdete na webu, nemáte počítač?, neumíte?, máte smůlu.

Další podrobnosti v jiných článcích.

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:29.12. 19:53
Titulek:převzato: Nelze, než s tím souhlasit.
"Vlastně se nestalo nic nového. Jen plynule pokračovaly všechny trendy z předcházejících let. Tím určujícím trendem je chování mocenské a finanční elity. Je historicky normální, že mezi nejmocnějšími a nejbohatšími je hodně psychopatů. Je normální, že tam najdete hodně chamtivých lidí. Že tam najdete hodně bezohlednosti a pohrdání nižšími třídami. Můžeme to odsuzovat, ale tak to prostě na světě chodí.

Pro dnešní elitu je ale typická sebedestruktivnost. Elita svými akcemi ničí vlastní civilizaci, a tím i sama sebe. I když někteří na tom krátkodobě hodně vydělávají, směřují ke katastrofě i oni sami"