Blíží se schválení městského rozpočtu na rok 2023

To bude zase síla. Každý rok za vlády Mrzílkové a Kroužeckého dostává zastupitelstvo rozpočet až v pátém čtení v konečné verzi.

Vůbec se mi to nelíbí. Pak už není možnost něco měnit. Koalice je domluvená, že jakékoli návrhy zamítne. Navrhovala jsem, aby byl rozpočet předkládán zastupitelstvu ve všech verzích jako radě města. Můj návrh NEBYL schválen.

Rada má obrovské a prakticky neomezené pravomoci, ačkoliv zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce. Rada je ze zákona o obcích povinná se ze své činnosti odpovídat zastupitelstvu obce. Nedělá to!!!

Koalice obsadila nedemokraticky všechna místa v radě, proto má nejen přístup ke kompletním informacím, ale rozhoduje prakticky o všem. Opozice je úplně mimo hru.

To jen na okraj, abyste věděli, jak vás, milí voliči, zase naši rádobypolitici oblafli. Ti nahoře, i ti dole.

Ale zpátky k rozpočtu. Zastupitelé jej dostali až ve čtvrtém (!) čtení na pracovní schůzku, která se bude konat 9. listopadu 2022 v 16.00 za zavřenými dveřmi.

Co by vás mělo zajímat. V současné, stále se prohlubující ekonomické krizi, kdy města šetří a občané (v Neratovicích marně) doufají, že jim obec pomůže, aby neskončili pod mostem, město bez spoluúčasti opozičních zastupitelů a občanů naplánovalo osm velkých investic v celkové ceně

1 miliarda 25 milionů korun.

Nevěříte svým očím?  1 miliarda 25 milionů korun.

Samozřejmě to není konečná cena. Při současné zvyšující se inflaci a stoupajících cenách stavebnin a práce bude náklad na stavby mnohem, mnohem větší. A co teprve vícepráce!!! Ty jsou oblíbeným způsobem, jak zvednout původní nabízenou cenu.

Někdo namítne, že jistě město dostane dotace, ne? Ano, jistě. Dotace jsou nešvar, který deformuje trh a sype peníze do kapes velkých firem, většinou v majetku zahraničních subjektů.

Tak jakou částku očekává město z dotací?  Údajně 733 milionů 550 tisíc. Ale je tu jeden háček. Město musí nejprve financovat stavbu a pak dostane, dá-li pánbůh, (nic není zaručeno), zpětně dotaci. To si nikdo neuvědomuje. Aby mohlo ty monstrakce město financovat, musí si půjčit v bankách.  A musí pak splácet úroky. Ano, tak je to.

Konečně, jaké akce chce město realizovat?

 1. Kulturní a administrativní centrum. To je zakamuflovaný název pro likvidaci architektonicky cenného kulturáku ze 70. a 80. let na sídlo pro úředníky. Náklady 420 milionů. Chci je vidět. Pravděpodobné je přidat nějakou tu desítku nebo stovku milionů...

2. Městská poliklinika. Další pomýlená stavba za 241 milionů. Opět můžeme počítat s tím, že se náklady prudce zvednou. Kdyby vedení nezprivatizovalo barák na Kojetické, nemuseli být vyhnáni pediatři, a kdyby se poliklinika zrekonstruovala za pár milionů, nemusela se poliklinika stavět za stovky milionů. Kdyby, kdyby...kdyby měla babička koule, byl by to dědeček. Mimochodem, veřejnou zakázku nečekaně vyhrála firma Kasten, o které je známo že pan majitel je dobrý známý pana starosty a jeho kandidátů.

3. Parkovací dům – 160 milionů. Na tom místě by byl krásný dům s pečovatelskou službou s rozsáhlou zahradou. Bohužel, na to vedení města neslyší. Staří lidé jsou zde na posledním místě.

4. Přístavba DKE – 157 milionů.

5. Kanalizace Korycany – 42 milionů.

6. E-government – 5 milionů. Sice nevím, co to znamená, ale je to asi strašně důležité, hlavně pro staré a nemajetné lidi, co nemají přístup na počítač nebo s ním neumí. Marně to vysvětluji vedení města...

7. Revitalizace Lobkovicko-libišské tůně – 84 milionů.

 

8. Revitalizace Kozelské tůně – 74 milionů.

 

To koukáte, co nás čeká a nemine!

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:09.11. 20:09
Titulek:tak dnes proběhla pracovní schůzka....
Kdopak se jí zúčasnil? Samozřejmě starosta Kroužecký (ten to tzv. moderoval), uvolněný místostarosta Židoň, dále zastupitelé: generál Hlinovský (radostně se šťoural v mém návrhu na navýšení částky na zeleň o 300 tisíc na novou výsadbu za uschlé a poškozené stromy, za něž se nic nevysazuje; prý vysazuje, ale někde jinde, ale: k čemu to je, zeleň se musí doplňovat tam, kde zmizela; k němu se přidal starosta, což mě nepřekvapuje...), pan Hlinovský prohlásil, že mám uvést, kolik těch stromů je a kolik budou stát a jiné věci, které dopředu prostě nejdou stanovit. Záleží na druhu, velikosti a také dodavateli. Když pan Koníček (zase tvrdil, že se mu líbí Kostomlatského "sady", ach bože) prohlásil, že nelze stanovit, co se bude opravovat, mlčel. To víte, všichni jsme si rovni, někteří jsou rovnější. I naproti sedící korporátní bankéř Duchoslav na mě zle pohlížel. Inu, co můžeme chtít po dvoučlenné Misi, která by se nikam nedostala, kdyby ji starosta nevzal do koalice...Tak kdo tam ještě byl: úředníci Koníček, Lhotová, Němec (správa majetku), tajemník Svoboda, vedoucí finančního odboru paní Melicharová - vysvětlovala rozpočet. Vedle ní žena, nevím, kdo to je. Pak korporátní bankéř z Mise Duchoslav, pak opět kdosi, dále Rajchertová, Mrzílková (obě Neratovice jinak), Vais, Poříz (oba ODS), Novotná, Štěrba (Společně), já, Priatka, Chvála (SPD), tak to by bylo asi všechno. Ještě tam byl nějaký mladý muž, nevím, kdo to byl. Zápis se nedělal, paní Melicharová si něco zapisovala...Zítra budu pokračování, co se na schůzce objevilo zajímavého.
Jméno:Dr. Novák
Datum:10.11. 12:46
Titulek:Nomen omen
Milá paní magistro,
děkujeme za zprávy, které by se k nám jinak nedostaly.
Když jsem pročítal ta jména takto pohromadě, vzpomněl jsme si na latinské rčení (učí se dnes ještě někdo latinu?) Nomen omen. A napadaly mne báječné asociace k jednotlivým jménům. Schválně to zkuste, pobavíte se také!
Krásný den!
Dr. Novák
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:11.11. 09:48
Titulek:nesplněný slib
Slíbila jsem dokončit zprávu o průběhu schůzky nad rozpočtem. Nějak se mi to vytratilo z hlavy, měli jsme jakousi rodinnou tragédii, naštěstí vzdálenou, a pořád na ni musím myslet. Musím si najít své zápisky. K rozpočtu měla připomínku a návrh paní Mrzílková (kdo neví, je v OPOZICI!), je předsedkyní kontrolního výboru, tož nevím, jak bude kontrolovat to, co za 12 let zkonila nebo s tím souhlasila...Jenže ve výborech mají většinu koaliční členové, to je doslova skandál!!! Jak se mohou sami kontrolovat? Tak nevím, jak to dopadne...
Jméno:Jana
Datum:11.11. 17:11
Titulek:mno jak
Vlk se nají a koza zůstane celá,tak jak to tu chodí stále.A zase budeme přihlížet a drbat si hlavy.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:11.11. 19:55
Titulek:dokončení zprávy o průběhu...
...tzv. pracovní schůzky nad rozpočtem za zavřenými dveřmi.

Karel Chvála ze SPD oznámil, že se hodlá věnovat situaci v městské policii, neboť lidé si stěžují, že se nekonají pochůzky. Prý se konají, sama jsem jednoho strážníka potkala mezi Kojetickou a náměstím, ale to nestačí. Prý je tomu proto, že je málo strážníků. Otázka zní: proč? Je to způsobeno penězi či jinou příčinou? Městskou policii řídí starosta, možná že tam je zakopaný pes... Povídá se, že Neratovice mají obecně špatnou pověst a nikdo sem nechce. I to je potřeba prověřit. Pan Chvála se toho hodlá ujmout.

Pak se ozvala paní Mrzílková s dotazem, co znamená položka ve výdaji OSVZ (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) Sociální prevence "one stage" za 100 tisíc. Kroužecký odpověděl, že tam má být správně "on stage" (malá chybička se vloudila, kdo ví, kolik jich v rozpočtu ještě je). Kroužecký odpověděl, že je to akce neziskovky, která bude hudbou motivovat nepřizpůsobivé a jiné, a znamená to "pódium pro všechny." Jistě, pro seniory, kteří celý život vytvářeli hodnoty, se nepořádá nic nebo za peníze, ale nepřizpůsobiví mají přednost. A pak dodal, že on to zařídil. Na to velmi hněvivě odpověděla paní Mrzílková, že tím, že s nikým z města nejednal, přestoupil své PRAVOMOCI a hned navrhla vyjmout akci z rozpočtu (a pak že nejsou peníze na zeleň...). Škoda, že si paní Mrzílková nevšimla, jak starosta přestoupil své pravomoci tím, že bez svolení zastupitelstva vyvěsil vlajku cizího státu a nechal zrekonstruovat holobyty pro Ukrajince za 600 tisíc. Zajímavá role paní Mrzílkové v opozici, ještě si užijeme srandy...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:11.11. 20:14
Titulek:ještě můj podnět
Upozornila jsem na to, že městské koupaliště nevyužívá možnosti, jak rozšířit svoji nabídku pro občany. Kdysi dávno bývalo v horkých letních dnech otevřené do večerních hodin, aby se mohli vykoupat lidí přicházející ze zaměstnání, ráno se otevíralo mnohem dříve, posedávalo se s občerstvením do tmy, bývala dokonce otevřená hospoda směrem do koupaliště a lidé toho plně využívali. Teď se otevře v 10 a zavře v 18, kdy slunce ještě pálí a koupání je příjemnější. V některých městech jsou využívány permanentky, vstupenky pro pobyty na koupališti pouze na několik hodin a jiné zajímavosti. Večer se pořádají na koupalištích koncerty, módní přehlídky a pod. To by u nás nešlo? Paní Mrzílková prohlásila, že žádné takové město neexistuje. Na to jí oponoval starosta, že někde, uvedl konkrétní místo, to funguje. Inu, paní Mrzílková často tvrdila a tvrdí něco, co si vyfabuluje, aby oponovala jiným. Můj podnět vyšuměl a tím to skončilo. Jen někdo tiše prohlásil, že je to možná tím, že plavečák a koupaliště má v péči paní Slabá a že je to nomen omen. Byla jsem na koupališti v létě jen jednou s dvěma vnoučaty, vyplajzla jsem 180,- za vstupné a ještě 60 korun za dvě kafe (jídlo a pití s sebou!) a pak už jsem tam nešla. Hodně peněz a pak ti speciální návštěvníci, co skákali do plavecké dráhy, hádali se s plavčicí a dělali bordel. V rámci korektnosti není možné je konkrétně označit. Pokud to jde, chodím se koupat do Labe, ne na tu nechutnou "riviéru", ale kus nad hydro, kde je voda teplá a čistá.
Jméno:Alena
Datum:12.11. 08:14
Titulek:info pro důchodce
Nevím, jestli si současná generace seniorů při svých nářcích uvědomuje, že systém slev pro ně NIKDE neexistuje, že mají i zdaněný důchod a náklady na zdravotní péči si z velké míry připlácí i sami. V naší české zemičce se v současnosti za osoby, za které stát hradí pojistné za zdravotní pojištění (děti, studenti, důchodci...), se platí v roce 2022 1.967 Kč. A valorizuje se 3x za rok, to také v zahraničí není. Prostě náš důchodový průběžný systém je neudržitelný, my pracující nemůžeme ufinancovat "valorizace důchodů" které nejsou díky výši důchodům 40,- ani 60,- ale jsou to rámcově tisíce (rok 2022 cca 2000,-)na jeden vyplacený důchod. A vzhledem k tomu, že se dožíváme "vyššího" věku (jak kdo-někdo to štěstí nemá) je potřeba reforma. A když důchodci brečí, že se zdražuje to či ono, tak ať si uvědomí, že jsou jediná skupina ve státě, která má pravidelnou valorizaci vůči inflaci a že se jich netýká navyšování hypoték na bydlení, které splácí většina rodin s malými či většími dětmi...Přestaňte si věčně stěžovat!
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:12.11. 09:18
Titulek:info pro fanatiky
Vážená, musím vás upozornit, že pokud jsou manželé dva zdraví důchodci, pak nemají (zatím) problém. Ale jakmile jeden z nich ovdoví (hlavně ženy) situace se prudce změní. Pokazí se pračka, lednička, a to se po letech stane, nastane problém. Je krutá inflace a valorizace je směšná. Že ji nikdo ze zaměstnanců nemá? Ano, to máte pravdu. Ale staří lidé nemají vždy sílu jít někam pracovat, mě je 78 a nemohla bych jít pracovat, navíc do školství, nikam, už bych na to nastačila. Já bych ty nevychované spratky splácala. Mám s nimi velice nepříjemné zkušenosti. Stačí mi s nimi jet autobusem. Tnmě také něco stojí. Navíc hlídám vnoučata jako mnoho babiček a dědečků, aby mladí mohli jít pracovat či stačit na něco jiného. Jsou také zaměstnání, odkud lidé odcházejí do důchodu krutě sedření a nemocní. Těžce pracující...Co se nemocí týká, a těch mají staří lidé víc než dost, víte vy, kolik člověk vydává za léky? Asi ne. Že to není v zahraničí? Třeba v Německu, kde mají 3x vyšší důchody, mohou je mít, když my Německo financujeme. Kam se asi odlévají dividendy z německých firem? Proč mají němci 3x větší platy?
Naše mladá generace nebude mít na důchody starým? Proč se brání mateřství, poletují ze zaměstnání do zaměstnání, jen aby se nenadřeli, musí všechno hned mít....tady vystudují za naše peníze a pak odejdou do ciziny, kde na jejich studia nedali ani halíř ....Hypotéky se důchodců netýkají, no jistě, protože za komunistů jsme dostali byty, zaplať pánbůh za ně, dovede si někdo představit, jak by z důchodu spláceli hypotéku??? Rodiny s dětmi v noci hrůzou nespí, jak ji budou splácet...To je ten zlatý kapitalizmus, který jsme si přáli a netušili jsme, co nás čeká. Prý za to může Putin. Nejprve Babiš a pak Putin. K smíchu.Pokud se týká vyššího věku, už to neplatí. Věk dožití klesá. Jíme sračky místo kvalitních potravin, upadá lékařská péče, nejsou léky a nejsou na ně peníze...Tak co na to, paní? Mimochodem, strkáme od začátku války peníze Ukrajincům a to jim ještě nestačí, stát si půjčil 10 miliard na Ukrajinu, na humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářskou pomoc Ukrajině by mělo Česko mezi lety 2023 až 2025 každý rok dát půl miliardy korun. Peníze jsou, že, ale ne pro naše lidi. A ty zvýšené platy těm nahoře a zisky bank a energetických firem...Škoda mluvit.
Jméno:Alena
Datum:12.11. 12:26
Titulek:ještě jsem zapomněla
ale Vy jste na to navedla řeč-o doplatcích za léky, my "pracující" máme limit pro doplatek na léky 5000,- a senioři 65+ mají limit na doplatek 500,-, tudíž vše za rok, co činí nad započtený limit jim zdravotní pojišťovna VRACÍ!!! A k Vašemu hlídání, nevím, ale když je Vám tolik, kolik píšete tj.78 let a máte dejme tomu 53 letou dceru, tak nějak po Vaší vysoké škole, jak bývalo dříve zvykem, to Vaše vnoučata dosáhla již dospělosti, né a nepotřebují chodit a nechat se dotovat starou babičkou na koupaliště...snad tomu, co píšete sama nevěříte - ať jdou na brigádu a pozvou oni Vás...
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:12.11. 13:36
Titulek:to tedy víte málo....
No to nám moc pomáhá, přečtěte si podmínky pro doplatek na léky. Také nám moc pomáhá, když nám lékař sice lék předepíše, ale s dodatkem, že si ho pacient hradí. Když bych s tím nesouhlasila, mám smůlu. Což s děje často. Kdepak jsou ty doby, kdy lékař předepisoval i Acylpyrin, Paralen a pod.a recept byl za korunu. Dnes to nepadá v úvahu. Jinak, pokud se týká stáří mých dětí a vnoučat, se hluboce mýlíte, kalkulujete s něčím, o čem nic nevíte. Vůbec nic. Tak se uklidněte, laskavě.
Jméno:Iva
Datum:12.11. 18:49
Titulek: limit
Může mi někdo říci,jak je to s oním limitem vráceným ?.Jsem ještě pracující a rozhodně nevyčerpám na doplatcích ročně 5tis..Má zasílat pojišťovna automaticky nebo na žádost??V životě mi nepřišla ani koruna zpět.
Jméno:Alena
Datum:13.11. 16:41
Titulek:Ochranné limity
Ochranné limity
Roční limit na započitatelné doplatky za předepsané léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které jsou částečně hrazené ze zdravotního pojištění a byly vydané na území ČR, je od 1. 1. 2020 stanoven zákonem o veřejném zdravotním pojištění takto:

500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu (od doby doložení dané skutečnosti a jen po dobu jejího trvání) – NOVÉ
1 000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku)
500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku)
5 000 Kč u ostatních pojištěnců.
Jméno:Alena
Datum:13.11. 16:42
Titulek:ochranné limity.pokračování
https://www.vzp.cz/pojiste nci/informace-a-zivotni-si tuace/regulacni-poplatky-a -ochranne-limity/ochranne- limity

Celý odkaz
Jméno:Jakub
Datum:13.11. 18:31
Titulek:to není pro vás
To je jen pro důchodce
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:12.11. 09:20
Titulek:M.Macek:
České banky sklízejí miliardové zisky a překonávají očekávání analytiků. Komerční bance stoupl čistý zisk meziročně o 51,1 procenta na 12,9 miliardy korun. Raiffeisenbank za tři čtvrtletí letošního roku meziročně stoupl čistý zisk dokonce o 89 procent na 5,47 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla o 14 procent na 599 miliard Kč. Meziroční růst čistého zisku hlásí i Moneta Money Bank, které stoupl meziročně o 42 procent na 4,1 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk 6,62 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 26 procent. Skupině ČSOB stoupl meziročně čistý zisk o 23 procent na 14,3 miliardy korun.
A vy si pořád stěžujete, že se Česku nedaří a všechno zdražuje. Copak neznáte staré české přísloví, že čert nosí vždy na větší hromadu?
Ale vážně: nebezpečí sociálního výbuchu se dramaticky zvětšuje.
Jméno:Dagmar Pecenkova <dagmar.pecenkova@seznam.cz >
Datum:14.11. 05:26
Titulek:Čekárny na bus
Dobrý den, bylo by možné, zda by vyměnili ty neucelne čekárny na bus? Když prší, tak to nemá cenu se jít schovat, protože tam prsí. Jednou jsem kvůli tomu psala na město a nikdo mi neodepsal. Proč může na rozcestí Kojetic stát hezká a účelna čekárna? Je možné ale, že je nechtějí měnit z důvodu vandalismu nevím. Minulý týden, když jsem jela do zaměstnání, tak se někdo vyřadil u trojky školy. Než jsem stihla poslat fotky na město, tak to bylo opravené, tak za to zase &#128077;. Dekuji
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:14.11. 09:10
Titulek:Co je "On stage"?
Našla jsme několik odkazů: první - je to výrobce stojanů a pod. zařízení, ale to asi není ono. Druhý odkaz je nadějnější - něco jako hudební škola (neziskovka?) neboli projekt OnStage (psáno dohromady!) využívá inovativní metody výuky - hudbu jako nástroje k podporování sociální inkluze a kulturní diverzity. Jak slyším inkluze a kulturní diverzita (čili kulturní rozmanitost -
dokonce se studuje jako obor na vysoké škole!!!!), je mi jasné o co jde.

Na Aresu jsem vygůglila tři ekonomické subjekty s podobným názvem - Image on Stage, Meet On Stage a Stars On Stage. Všechny tři jsou ekonomické subjekty, v prvních dvou figurují kromě Čechů Ukrajinci, v posledním Velká Británie.

Musím se zeptat pana starosty, s kým vlastně jednal. Mám pocit, že on vůbec často jedná bez vědomí nejvyššího orgánu města - zastupitelstva o všem možném a s kýmkoli. Ono se povídá ve městě, že pokud někdo chce něčeho dosáhnout u úředníků, stačí se obrátit na starostu. A pak že nejsou peníze na zeleň.