Zelené plochy se zase změní v hnědou vyschlou pampu

Situace se každý rok opakuje. Firma FCC ohobluje zelené plochy do mrtě, přijdou vedra a místo zeleně pokrývá plochy hnědá sečka.

Roky a roky na to upozorňuji. Jako když hrách na stěnu hází. Nikdo z vedení na to nereaguje. Je to tím, že je město zaháčkováno na firmě FCC? Proč už dávno nevypovědělo firmě smlouvu a nevypsalo výběrové řízení, na zeleň zvlášť? Už se o tom hovořilo - a najednou, když nastoupila starostka Mrzílková, vše utichlo.  Nástupce Kroužecký nic nezměnil.

Jak to probíhá v praxi. Někdy v únoru nebo březnu starosta, dříve starostka, podepíše dodatek ke smlouvě s FCC, jehož součástí je harmonogram seče bez ohledu na počasí a stav porostů. A pak už se jen dodržuje harmonogram a seká se a seká. Zelená hmota, což je městský, NÁŠ majetek, se odváží, my z něj nic nemáme. Mohl by se využít na kompost.

No řekněte, je normální, aby měla firma, která má na starosti údržbu města včetně zeleně, smlouvu na dobu neurčitou a platí se jí paušálem? Je zde nějaká motivace, aby se snažila odvádět co nejlepší práci? Je možné ji za něco potrestat, když nemá stanovené dodržování konkretních pravidel? Pravidla údržby města ani zeleně neexistují.

Když si správce zeleně, paní Jelínková, usmyslí, že budou ořezány staré stromy, vybere firmu a už se řeže, bez ohledu na to, že do vzniklých ran vnikne infekce; starý strom se už neumí bránit nebo je to druh, který je choulostivý - jako jsou všechny javory, nebo je rána tak velká a jejich tolik, že to strom nezvládne.

Je prokázáno, že stromy mají propojené kořeny a navzájem si vypomáhají vodou a živinami. Mezi kořeny jsou vytvořené kilometrové sítě houbových vláken, které informují stromy mezi sebou, něco jako internet. Je-li strom napaden škůdci, ihned o nich zpraví další jedince a ti se začnou bránit. Stromy cítí, vnímají a jsou předvídavé. Jsou to velmi vyspělé organizmy

Je normální, aby jediný člověk, jehož znalosti a zkušenosti neznáme, měl neomezenou moc nad zelení ve městě? Nikdo nemůže nebo nechce nikoho postihnout. Není to divné? Mě ano.

Ještě se vrátím k současnosti. Strašně nám ubývá létající hmyz: včely samotářky, které se podílejí na opylování drobných ploch, čmeláci, motýli, vosíci, mouchy, pestřenky (lidé je nazývají vosičky) a další. Čim dál více u nás ve městě ubývají vysoké porosty bylin, ve kterých se hmyz vyvíjí či nachází potravu. Ty oholené plochy jim nic nepřinášejí, naopak.

Kromě toho, čím vyšší porosty, tím více ochlazují a zvlhčují prostor. Přesto jsou oholené, místy až do kořenů. Kdo za to může? Za prvé: vedení města – starosta, místostarostové, rada města. Tajemník městského úřadu a hlavně správkyně zeleně úřednice Jelínková, která určuje (nebo by měla) co, kdy a kde by se mělo sekat. Ona určuje, které části ploch se mají ponechat bez sekání,  měla by vědět, co kde roste a žije.

Jak už jsem psala, nechala si vypracovat jakýsi dokument vytvořený docentem Jebavým zřejmě od zeleného stolu, jimž se prý řídí. Jenže zřejmě nepřečetla více než první stránku, kde je uvedeno, kolikrát se mají plochy sekat. To, že je nutné přizpůsobit sekání počasí, teplotám, srážkám, druhu rostlin a stavu porostů ani to, že je nutné ponechat nejméně 30% ploch neposekaných, už si asi nestačila přečíst. Ne 30% ze všech ploch, ale nejméně 30% z KAŽDÉ plochy! To znamená obsekat zelenou plochu kolem cest a zbytek nechat vykvést a vysemenit. Pokud tam není plevelný ječmen myší, ten se musí posekat brzy na jaře, než stačí vykvést a vysemenit se. Na pobytových plochách jako je psí hřiště se musí sekat opakovaně a kompletně.

Nyní se ochladilo, ale už brzy zase nestanou úmorná vedra. Bude zase málem 40°C ve stínu. Psa by ven nevyhnal. Zbytky porostů budou opět usychat před očima, sucho a prach zvítězí. Staří a nemocní budou předčasně umírat.

To je neodpustitelné a je to zásadně špatně. Je to jedna u z největších chyb tohoto vedení. To už hraničí s poškozením zdraví obyvatel města.

Anna Spěváčková
Jméno:Věra
Datum:19.07. 10:15
Titulek:mělník
Ráno jsme byli na Mělníce.Pohybují se tam lidé ve vestách a město uklízí,hrabou ručně trávu a plevel,okopávají,sbírají smetí,kropící vůz se několikrát projel Mělníkem.Tady??!!! Tady středověk.
Jméno:alena
Datum:20.07. 05:02
Titulek:pro Věru
Co si to vymýšlíte, zrovna včera po poledni jsem byla u trojky školy, silnice byla pokropená a pracovníci tam uklízeli. Než budete kritizovat, tak si to nejdřív ověřte.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:20.07. 11:16
Titulek:Věra si nevymýšlí
Včera začalo město konečně kropit od 11.00, kdy už bylo pořádné vedro. FCC nemá ve smlouvě pravidelný úklid, uklízí jen tehdy, když dostane pokyn z městského úřadu. Situace u trojky školy byla už katastrofální. Betonové záhony zaplevelené, na rohu směrem do Benešovky nechala H. Jelínková, správce zeleně, vyřezat keře hlohyní, protože byly pod tíhou plodů ohnuté. Místo aby je správkyně zeleně nechala podvázat (jak jednoduché, milý Watsone), byly vyřezány a nyní je tam plevel a několik samovolně vyrostlých stromů, které by mohla správkyně zeleně využit, pokud ovšem je schopná posoudit jejich vhodnost. Obecně se nazývají náletové dřeviny a jsou považovány za nežádoucí a odstraňují se. Jenže jsou zdravější a lépe prospívají než stromy vysazené člověkem. Jenže vykládejte to někomu, kdo vystudoval před desítkami let a není schopen změnit svůj pohled na dřeviny.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.07. 14:24
Titulek:upozornění na zbytečné sekání a ořezáván
e-podatelna@neratovice.cz
19. 6. 2022, 22:17

od Anna Spevackova

Určeno H. Jelínkové OŽP, L. Syrové, vedoucí OŽP, starostovi Kroužeckému, místostarostům a tajemníkovi Svobodovi

Vážená paní,

obracím se na vás vzhledem k tomu, že vy jediná rozhodujete o tom, které plochy na sídlišti se budou sekat. Jistě jste si vědoma, že zelené plochy se nesmí sekat při vysokých teplotách (v okruhu 30 st. C a výše) a to kvůli okamžitému vadnutí rostlin. Pokud se vůbec týká sekání, jistě víte, že vysoké porosty zabraňují vysychání půdy a také se v nich vyvíjí hmyz. Bez něj nedochází k opylování rostlin a to včetně ovocných stromů a užitkových rostlin. Všimla jste si, jak nám ubývá létající hmyz? Včely a to hlavně včely samotářky, čmeláci, motýli, pestřenky a pod.... Trvalé sekání místy až do kořenů ničí zeleň, která ve vysokých teplotách, jaké nyní panují, se zelené plochy mění na hnědou pampu. Vítězí vedro a prašnost, což je velmi špatné pro zdravotní stav obyvatel hlavně na sídlišti.

Na zasedání zastupitelstva jste tvrdila, že se řídíte obsahem dokumentu doc. Jebavého. Ale asi jste si nevšimla, že pan docent doporučuje sekat podle stavu porostů, klimatu a druhů rostlin. Přesto byly posekány porosty vojtěšky a jetele červeného nejen u trojky školy. Na Výsluní u č. 1150 byly posekány výmladky škumpy, které mohly být dopěstovány a nahradit vyvrácenou škumpu. U č. 1148 se pne po jehličnatém keři loubinec, neboli psí víno, které zadusí keř, pokud se loubinec neodstraní. Totéž se děje za bloky domů Na Výsluní č. 1056 - 1146. Loubinec, pnoucí se po jehličnanech MUSÍ být odstraněn. Naproti Tescu u gabionu na kontejnery je už zcela obrostlý skalník loubincem. už vloni jsem vás upozorňovala na jeho odstranění, marně. I letos se to opakuje. Provádíte vůbec kontroly stavu zeleně? Proč čekáte na podněty obyvatel? Nechala jste velmi drasticky, zbytečně a neprofesiálně ořezat stromy u č. 1296 - 1299, velké rány znamenají nebezpečí houbové infekce, jeden z jasanů už prosychá. Dále: u živého plotu u přístavby dvojky školy NEBYL proveden výchovný řez. Proč? V řadě mladých javorů jsou stromy jejichž kmen je na bázi tísněn chráničkou, která už měla být dávno odstraněna. Není to vše. Ve městě je řada dalších přehmatů a nedostatků.

Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města Neratovice a současně předsedkyně Spolku občanů Neratovic.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.07. 14:27
Titulek:upozornění na odpovědnost
určeno pro H. Jelínkovou OŽP, L. Syrovou OŽP, předsedkyni kontrolního výboru A. Proškovou, tajemníka P. Svobodu a starostu města R. Kroužeckého
Vážení,

dne 11. 7. 2022 byly masivně a zbytečně posekány kvetoucí porosty bylin za domem 1044-49 na rohu ulic Na Výsluní a Kojetická. Pan Vejvoda mi telefonicky na můj dotaz odpověděl, že se pro sekání rozhodlo FCC bez nařízení sekání H. Jelínkovou z OŽP. Vzhledem k tomu, že dle dokumentu:

Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D. - autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura V Štíhlách 1311/3, 142 00 PRAHA 4 - Krč, tel.: 606 824 266, IČO 49649574, DIČ CZ6808241198, ČKA 02919 www.jebavy.com, home.czu.cz/…avy
KOREKCE PASPORTU ZELENĚ V NERATOVICÍCH V NÁVAZNOSTI NA PROBÍHAJÍCÍ KLIMATICKOU ZMĚNU ÚDRŽBA TRAVNATÝCH PLOCH,

v němž je uvedeno, že by se jedna třetina plochy zeleně (tj. každé plochy, ne celkově) neměla intenzivně sekat, ale ponechat byliny (kvetlo několik druhů jestřábníků, škardy, pampelišky huňaté, lopuchy větší, jetele červené a další byliny) vykvést, vysemenit, aby se na neposekané zelené ploše mohl vyvíjet hmyz, kterého valem ubývá. Bez opylovačů totiž nebude úroda a bude hlad.

Žádám proto, aby mi paní Jelínková písemně odpověděla na moji otázku, zda nařídila sekání nebo ne, jak tvrdí pan Vejvoda. Jedná se totiž o vyjasnění odpovědnosti za poškození životního prostředí.

Pokud to byla paní Jelínková, je nutné z jejího nesprávného rozhodnutí vyvodit důsledky, pokud FCC pak postupovat dle smlouvy.

Znovu opakuji, že žádám o písemnou odpověď v elektronické podobě v zákonné lhůtě.

S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka města a předsedkyně Spolku občanů Neratovic
Jméno:lucie
Datum:20.07. 10:34
Titulek:kropení silnic v nera ???
Viděl někdo z neratovičáků, že by se tady kropily silnice ? Já NE !!
Lituji toho, kdo se musí v těchto vedrech pohybovat venku, je to o život.
Co na to radnice ? Jako obvykle zřejmě vůbec nic !
Jméno:Monika
Datum:20.07. 11:35
Titulek:Neni divu
Kropit jsem neviděla, ale kropicak uz dve hodiny stoji v ulici u cukrarny asi je potreba doplnit svůj bazének.
Jméno:Jana
Datum:20.07. 12:23
Titulek:Strom
Dobrý den, dnes jsem zůstala jak omráčená zjištěním, že chybí ten veliký strom před vchodem do lékárny na Kojetické. Nahlas jsem musela říct, komu zase překážel. Podle velkého pařezu mu nic nebylo. Teď tam praží slunce. Ten strom snad nikomu nepřekážel. Je mi ho opravdu líto.
Jméno:Alena
Datum:20.07. 16:18
Titulek:Pro Janu
Paní Jano, vzhledem k tomu, že píšete na tyto stránky máte přístup k internetu (jak zde paní Spěváčková často poukazuje, že lidé nemají PC...). Podívejte se na FB profil pana starosty a tam uvidíte i fotografii tohoto stromu po vichřici, která se Neratovicemi prohnala 14.7.2022 a zde uvidíte, proč byl uvedený strom pokácen. Hezký den všem slušným lidem! https://www.facebook.com/R omanKrouzecky.starosta/pho tos/a.100501124663780/8136 26430017909/
Jméno:Jana
Datum:21.07. 12:05
Titulek:Strom - Alena
Odpověď - i když důchodce, počítač s internetem mám, Nerátky sleduji, ale FB nemám a nehodlám si ho zřizovat. Na FB bych strom nehledala, toť můj příspěvek. Otiskněte foto v Neratovických listech a bude to pro všechny.
Jméno:Alena
Datum:21.07. 14:25
Titulek:Pro Janu
Paní Jano, také nejsem nejmladší a Fb nemám, ani ho nechci, ale pan starosta má veřejné stránky, stejně jako tyto, jen tam mohou vkládat příspěvky ti, co jsou na tu síť přihlášeni. Nicméně je zde informovanost pro obyčejné lidi i nás staršího data. Myslím, že tento strom je důležitá informace, která bude i na stránkách listů. Krásný den.
Jméno:lucie
Datum:22.07. 05:46
Titulek:pro Alenu
paní Aleno, musím Vám oponovat. Starosta města je funkce veřejná a proto by měl informace a situace týkající se města, kterému šéfuje oznamovat na veřejných místech k tomu určenýcha a dostupných pro většinu obyvatel a ne na FB, který spousta občanů nemá nebo mít nechce.
Jsem taky staršího data, FB nemám a nechci, ale sleduji jak Nerátky tak stránky Města Neratovice a tam zatím nic.
Jméno:ivča
Datum:20.07. 15:14
Titulek:kropení silnic v Nera
bydlím u Alberta a žádné kropení silnic jsem neviděla, pouze jsem viděla ty dva chlapy co vysypávají odpadkové koše,koše nevysypali, jen projeli, takový je pořádek v Nera