Už zase řádí mšice smrková

Jistě pozorujete, jak hnědnou stříbrné smrky a opadává z nich jehličí. Kdo je původcem? Poškození je způsobené mšicí smrkovou, u které došlo patrně vlivem teplé zimy k masivnímu přemnožení. Mšice sají mízu a tím poškozují strom. 

Jak se projevuje? Napadení začíná od spodních pater směrem ke špičce stromu a od vnitřku stromu k vnějším částem větví. Jehličí se zbarvuje zpočátku světle žlutě, později jehličí hnědne, usychá a opadává. Při silném napadení může na větvích zůstat jen letošní jehličí - zelené konce větviček po obvodu koruny.

Co zhoršuje situaci? Negativní vliv mají zhoršené podmínky v městském prostředí, jsou to emise z výfukových plynů, špatná výživa z udusané a nekvalitní půdy a hlavně SUCHO.

Má strom šanci přežít? Zda strom přežije rozsáhlé poškození, závisí na konkrétním jedinci a stanovišti, kde roste. Obecně mají větší šanci stromy vitální s dostatkem zásobních látek, rostoucí na nevysychavých stanovištích. Důležitým faktorem je průběh počasí v následujícím období, příznivě by působilo ochlazení. Z pohledu trvale stoupajících teplot a předpokladu ubývající vody v půdě, je možné označit tuto situaci za velmi závažnou. Stříbrné smrky tvoří v našem městě nezanedbatelnou součást městské zeleně a pokud stromy uhynou, bude to velká ztráta. Jak na tom smrk je, se ukáže na jaře! PŘEDEM NEKÁCEJTE!!!!

Dají se smrky zachránit? Záleží na velikosti napadení. Musíte jednat rychle. Je nutná opakované velmi intenzivní zalití ke kořenům, spíš pomůže u dosud nenapadených stromů. Desítky litrů vody, ne jen nějaké kropení konví!! Pak proudovou vodou řádně prolít korunu stromu. Kromě postřiku proti mšicím (jde to na celý vysoký strom?) je doporučeno pohnojit foforečno-draselným hnojivem (např. NPK).

A pak se modlit, aby strom přežil.

Velmi uvážlivě a omezeně po poradě s orgány životního prostředí lze použít postřik (provádějí specializované firmy) a jiným přípravkem proti mšicím, ale je to rizikové pro člověka, včely, vodní zdroje apod. Odborníci jsou skeptičtí.

Vedení města by mělo po konzultaci s odborem ŽP provést opatření, aby se předešlo hynutí smrků. A masivně sázet stromy a keře různého druhu, aby se doplnila zeleň, která chybí a bude chybět čím dál více.

Pan starosta by se měl místo shánění ukrajinské vlajky a nadstandardní péči o uprchlíky (je spousta lidí, kterým po zaplacení všech nutných poplatků nezbude 5000 korun na další výdaje!) věnovat hlavně městu a jejím obyvatelům. Bezdomovcům doposud nikdo ubytování neposkytl a nepostaral se o ně. 

Anna Spěváčková
Jméno:No
Datum:25.05. 17:27
Titulek:to je dobře
Že píšete o mšici a ne jako Novinky dnes a denně (asi to mají úkolem strašit lidi) o zdražování.Každý kdo má kedlubnu na krku poznává i bez bubákování jak se ceny rapidně u všeho zvedají.Dnes dokonce psali o masívním zvedání cen elektřiny od ČEZu.Ví Bůh,jak to doopravdy bude.Vzpomeňme,jak nás nelítostně až hororově strašily o Covidu.Nyní je to válka na Ukrajině a zdražování.Psychika na některých napáchala a ještě napáchá svoje a pokud je rozhozená,je to brána pro nemoci a chlebem pro naše felčary a farmakovýrobce.Nebo myslíte,že to nesouvisí??A jistě za to je slušně zaplaceno.Nic není o ničem v téhle hroudě.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:27.05. 09:08
Titulek:souvislosti?
Souhlasím s vámi, i já se domnívám, že vše má své následky a souvislosti a to i velmi dlouhodobé. Dnes vzpomínáme výročí atentátu na říšského protektora R. Heydricha. Myslíte, že stát, jehož byl příslušníkem, zapomněl na tu nesmírnou (pro něj) katastrofu? A co odsun (dnes je moderní říkat vysídlení, ale já jsem značně starší ročník a používám tehdy běžný pojem odsun) více než dvou milionů Němců, na to se také nezapomnělo, nebo ne? Pokud je mi známo, pořád mnozí z naší současné vlády mají úzké kontakty na sudetoněmecký landsmanšaft, mohou zde být příčiny nějakých událostí v současnosti? Ale to jsou jen takové nesouvislé myšlenky...to víte, my starší máme jiné postoje a leccos pamatujeme...
Jméno:Aleš
Datum:28.05. 06:34
Titulek:vykácení?
Většina smrků na Kojetické je těžce postižená. Jen se modlím, aby ta....úřednice na radnici nerozhodla o jejich pokácení. To víte, ceny energií raketově rostou a dřevo se hodí. Někdo s tím už má na radnici zkušenosti.
Jméno:Lenka
Datum:28.05. 11:03
Titulek: vidím to stejně
A pak,velká akce při výsadbě a revitalizaci s malou domů se více vyplatí.Však to známe.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:31.05. 19:50
Titulek:smrky napadené mšicí smrkovou
V sobotu jsem jela náhradní autobusovou dopravou do Čelákovic na farmářský trh. V našem městě totiž žádné trhy nejsou, pokud za ně radnice nevydává ve čtvrtek dopoledne dvě dodávky - jednu s uzeninami, druhou s pečivem a stánek se zeleninou na náměstí. To je trh na neratovický způsob. A to možná ještě přijdeme o stánek manželů Kalibánových na Výsluní. Když jsem navrhovala na zasedání zastupitelstva, aby se starosta ujal akce: vybudování náhradního stánku na vhodném místě jakmile bude zahájena výstavba parkovacího domu, koalice můj návrh shodila ze stolu. Tak se tady vedení města stará o své občany!! To bude zase slibů před volbami! Ale k té cestě autobusem, poněkud jsem odbočila. Kostelec - silně postižené smrky, totéž Polerady, Brandýs - kudy jsme projížděli, tam bylo vidět rezavé stromy. Jen proboha, ať nikoho nenapadne je nechat vykácet. Je nutné počkat, jak se s kalamitou stromy vyrovnají. To bude zase hr akce - dřevo do každé rodiny!!!
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:31.05. 19:56
Titulek:výňatek z odborné literatury:
Z dřívějších zvýšených výskytů mšice smrkové v Česku a dalších zemích střední Evropy je známo, že u smrků  se slabším poškozením a dobrou vitalitou mají vzniklé změny (defoliace) bezproblémový vratný charakter a tito jedinci za předpokladu vyrovnaného vodního režimu s vysokou
pravděpodobností postupně zregenerují i bez podpůrných opatření. Výsledky z jiných oblastí Evropy, kde je přemnožování mšice mnohem  častější než u nás, rovněž přinášejí doklady o tom, že i velmi silně poškozené stromy, jež ztratily prakticky veškeré starší jehličí, mají velkou naději na regeneraci.

Z biologického hlediska má smrk pichlavý jako taxon velmi dobré regenerační schopnosti. Na
jednotlivých vytvořených letorostech je obvykle vytvořen jeden terminální (vrcholový) a několik
laterálních (bočních) pupenů  jako základ nového obrostu v příštím vegetačním období. Vedle
standardního obrostu letorostů, má tento taxon navíc velmi dobrou schopnost obrážet také
z adventivních (spících) pupenů, jak je zřejmé z prorůstání na větvičkách smrků, u nichž vlivem
napadení houbou kloubnatkou smrkovou hlavní pupeny letorostů odumřely a nové „záložní“ letorosty se tvoří hlouběji na větvích právě z těchto náhradních „spících“ pupenů.

Tak jen aby to věděla správkyně zeleně paní Jelínková. Její předchůdkyně nechaly vykácet napadené stromy pod rampou na náměstí, aniž vyčkaly dalšího vývoje regenerace smrků.