Proč nechala správkyně zeleně Jelínková zbytečně posekat vojtěšku a jetele?

Správkyně zeleně je paní Jelínková z městského úřadu. Podle svých slov určuje společnosti FCC, co má posekat a kdy. Existuje také harmonogram seče bez ohledu na počasí či stav porostů.

Ptám se: Proč byly zbytečně a nevysvětlitelně posekány plochy s vojtěškou a jeteli? Plochy s trávou se sekají proto, aby zhoustly, ale u vojtěšky s jeteli je to zbytečné. Naopak škodlivé.

Proč zaměstnankyně městského úřadu Jelínková nechala zbytečně posekat velmi užitečné rostliny? Je to proto, že tomu nerozumí? Proč ji tedy město vybralo na její pozici a ponechává ji tam?

Proč se nenechaly vojtěšky a jetele vykvést, aby pyl a nektar z jejich květů sloužil jako potrava pro čmeláky a včely samotářky? (Včely z úlů květy neopylují, mají krátký sosák a do květů nedosáhnou.) Všimli jste si, že ubývá létajícího hmyzu? Čmeláka už pomalu neuvidíte,včel je pomálu, motýli už nejsou kromě nějakého běláska. Nemají, kde by se rozmnožovali.

Vojtěška nejen že kvete, ale také svými kořeny rozrušuje do hloubky udusanou zem, která je vyschlá, bez dutin, upěchovaná po léta trvajícím pojížděním sekaček. Už v ní pomalu nejsou žížaly, které obohacovaly půdu o humus a provzdušňovaly ji svými chodbičkami. Desítky let firmy odvážejí zelenou hmotu do cizích kompostáren, které ji využívají a kompost prodávají. Města, která mají moudrou samosprávu a úředníky, mají vlastní kompostárnu, jejíž produkt využívají na hnojení SVÝCH zelených ploch a dokonce jej dávají i obyvatelům, kteří se starají o městské pozemky.

Vojtěšky a jetele patří mezi rostliny, které mají na kořenech hlízky s bakteriemi, obohacujícími půdu o potřebný dusík.

Vysoké porosty chrání půdu před vysycháním. A letos to vypadá, že bude VELMI sucho. Je pravděpodobné, že i teploty budou mnohem vyšší, než jsme doposud zažili. Sídliště, kde bydlí tisíce lidí, bude rozpálené a plné prachu. Ale i soukromí majitelé rodinných domků se zahradami, by měli udržovat vysoké porosty v místech, kde je to možné. Některé státy už požádaly své obyvatele, aby ponechaly vysoké porosty a sekají je co nejméně. V nich se totiž může vyvíjet i hmyz, nikde jinde to nejde.

Musí se tedy sekat jen tam, kde je to nutné – psí hřiště, okraje zelených ploch, hřiště apod. , všude jinde musí odbor životního prostředí umístit tabulky s poučením, proč se tato plocha neseká a obrázky živočichů – brouků, včel, čmeláků apod. Jenže to by byla práce navíc a úředníci by museli být nadšenci, kteří přírodě rozumějí, a chtějí ji chránit.

Kladu otázky: proč, proč, proč? Správkyně zeleně se vymlouvá a vedení města jí věří, protože tomu nerozumí.

Mnozí lidé ve městě křičí, že se musí sekat, protože to tak bylo vždy, v trávě jsou klíšťata a ty se musí sekáním zničit. To není vtip, to opravdu lidé tvrdí.

Jenže situace se změnila. Prudce se otepluje, extrémy počasí jsou už normální, sucha se opakují, hmyzu ubývá a bez něj to nepůjde. Pokud se člověk nepřizpůsobí, lidstvo nepřežije.

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:27.05. 11:30
Titulek:vysvětlení
Správkyně zeleně se odvolává na doc. Ing. Jebavého Ph.D., ověnčeného tituly, místo aby jako kvalifikovaná úřednice sama rozhodovala o průběhu seče. Nemá snad příslušné vzdělání nebo zkušenosti z oboru? Zřejmě ne. I její kolega má problémy s určováním druhů dřevin.

A tak se odvolává na to, že neúspěšné řešení navrhla „věda“ a konkrétně – kandidát, doktor, profesor, člen korespondent, docent, inženýr, akademik (potřebné zaškrtněte) ten a ten, a tak za jeho bezvýslednost nebo škodlivost byrokrat na radnici nemůže nést odpovědnost, neboť se v dané věci s důvěrou obrátil na všeobecně uznávanou autoritu – „velkého vědce“. A všichni se skloní před řadou titulů a nenapadne je, že pan vědec zřejmě rozhodoval od zeleného stolu o věcech, které kdysi studoval, ale časy se mění a on už není schopen převzít nové trendy. Nebo je možné, že byl požádán, aby navrhl seč tak, aby byla spokojena společnost FCC, která zde má na "starosti" údržbu města a dělá to tak, jak jí to vyhovuje.