Březnové zasedání zastupitelstva dne 23. 3. 2022 skončilo předčasně.

Program nebyl schválen, starosta Kroužecký zasedání rozpustil. Opakované veřejné zasedání zastupitelstva se konalo dne 6. dubna v 16.00 v sále Společenského domu. 

Zpátky k březnovému zasedání. Už na začátku  bylo zřejmé, že bude poněkud netradiční. Chyběli všichni z Budoucnosti pro Neratovice, části bývalého NeraHnutí – pan Šanda, paní Kelinová a Brodilová, chyběl i člen ODS T. Hrodek a pozdní příchod oznámila paní Vojtová. Slib složil nový zastupitel Jakub Zika, který nastoupil do funkce po paní M. Landové,která složila mandát. Vrabci si cvrlikali na drátech, že na ni byl vykonáván nátlak, aby hlasovala pro nový územní plán, v němž byla zařazena i protipovodňová ochrana Mlékojed, se kterou mlékojedští nesouhlasí a pro obyvatelku obce paní Landovou jako zastupitelku by bylo nepřijatelné pro tento územní plán hlasovat. 

Následně starosta oznámil, že z programu zasedání rada města, která zasedala PŘED jednáním, stáhla dva body – koupě pozemku u nádraží a schválení územního plánu města Neratovice.

Jenže pan Sloup informoval přítomné, že starosta Kroužecký těsně před zahájením zasedání přesvědčoval pana Hornáka a paní Soukupovou pro podpoření územního plánu v době, když už rada skončila, jak mohla tedy rada stáhnout bod z programu? Někdo tady nemluví pravdu.

Pan Vebr nesouhlasil se stažením bodu koupě pozemku u nádraží, uvedl, že cena je velmi příznivá a může se tam parkovat. Na to reagovala L. Mrzílková výkřikem, že pan Vebr lže a je lhář! 

K panu Vebrovi se přidala paní Prošková s tím, že nebylo nutné stahovat bod Územní plán, protože zastupitelstvo je usnášeníschopné, současně kritizovala pana Hrodka, který jako určený zastupitel vůbec neinformoval zastupitele o průběhu tvorby územního plánu, což je v rozporu se zákonem.

Chtěla jsem seznámit veřejnost a zastupitele s pokusem představitelů volebních stran (s vyloučením paní Vojtové - pan Hrodek a Kroužecký prý nebudou sedět vedle komunistky!) odstranit z územního plánu několik nepravostí. 

Začala jsem hovořit, ale starostovi to nebylo po chuti a nechal mi VYPNOUT mikrofon poprvé v 16:23:10. Znovu jsem se přihlásila a znovu než jsem dopověděla větu, opět mi byl VYPNUT mikrofon podruhé v 16:24:27. Protestovala jsem proti vypnutí mikrofonu a označila jsem jeho jednání jako diktátora ve fašistickém státě. V 16:25:21mi byl potřetí VYPNUT mikrofon.

A jak na to reagoval starosta? 

„Vzhledem k době a vzhledem k tomu, v jaké straně se Mgr. Spěváčková nachází, bych o praktikách diktátorských a fašistických pomlčel.“

Jsem zastupitelka za SPD, tedy strany, která nebyla zakázaná jako extrémistická. Je to tedy strana demokratická. To, co řekl starosta města je absolutně nepřijatelné, z jeho slov je možné dokonce vycítit vyhrožování.

Starosta nechal hlasovat o programu, nebyl schválen. Chyběl hlas jedenáctého z koalice T. Hrodka.

Z tohoto důvodu starosta Kroužecký zastupitelstvo rozpustil. Čas ukončení NENÍ v zápise uveden.

Anna Spěváčková