Měl by starosta Kroužecký odstoupit nebo být odvolán zastupitelstvem?

Měl by starosta Kroužecký odstoupit nebo být odvolán zastupitelstvem? V poslední době se nám v zastupitelstvu nakupilo několik hanebných případů souvisejících s činností starosty města ing. Romana Kroužeckého.

O co se jedná: na zasedání zastupitelstva města Neratovice 15. února 2022 nebyl schválen program jednání – PRO hlasovalo pouze 10 zastupitelů; koalici chyběl jeden hlas, nedostavila se paní Landová. Zřejmě z tohoto důvodu byl odložen bod Územní plán Neratovice, údajně o tom rozhodla rada města. Můžeme tomu možná věřit.

Starosta Kroužecký vyhlásil tzv. dohodovací řízení, kterého se musí podle jednacího řádu zúčastnit zástupce každého volebního uskupení. Jenže zapomněl na pana Štěrbu a mě. Posléze ze za to omluvil, ale paní Vojtovou za KSČM, která byla na distanci, nepřizval.

Na dohodovacím řízení se zúčastnění dohodli, že program bude schválen a bude se jednat dál bez bodu Územní plán Neratovice.

Další setkání dohodovací skupiny proběhlo dne 24. února 2022 v tzv. Klubu důchodců ve stejném složení, opět BEZ paní Vojtové. Jedná se o zřejmou diskriminaci zastupitelky kvůli její kandidatuře za politickou stranu.

Na tomto setkání bylo dohodnuto, že další schůzku svolá starosta za 14 dní, tj. 10. března, na níž bude připraveno jakési memorandum, v kterém bude zveřejněno, že územní plán bude schválen i několika zastupiteli z řad opozice, které všichni zastupitelé podepíší, a okamžitě po schválení se bude jednat o změně určitých částí územního plánu: přístaviště, výstavby parkovišť v zelených plochách na sídlišti, PPO v Mlékojedech a možní i něco navíc. 

Jenže dny plynuly stejně jako domluvený termín, a nic se nedělo. Starosta selhal. Teprve 21. 3., dva dny před dalším zasedáním zastupitelstva, dohodovací zastupitelé obdrželi pozvání na schůzku 22.3.(!) Schůzka byla zrušena, většina se omluvila.

Mezitím ale došlo k nečekané, nebo spíš očekávaní změně: zastupitelka Landová, patrně pod tlakem, složila mandát. Místo ní nastoupil do zastupitelstva náhradník Jakub Zika. Složil slib a od této chvíle měla koalice potřebných 11 hlasů.

Nadešla chvíle konání dalšího veřejného zasedání  dne 23.3.2022. Jenže ouha, koalici opět chyběl jeden hlas – T. Hrodek za ODS se nedostavil. Chyběli i tři zástupci Budoucnosti pro Neratovice pan Šanda, paní Kelinová a Brodilová.

Opět byl údajně radou města stažen z programu bod Územní plán města Neratovice. Program zasedání nebyl schválen, starosta zastupitelstva rozpustil.

Měli byste vědět, že před zahájením zasedání, ale už po jednání rady, se starosta šel zeptat paní Soukupové a pana Hornáka z opozice, zda budou hlasovat PRO územní plán. Odpověděli, že nebudou. Tak jak mohla rada bod ÚP stáhnout? Tady někdo klame.

Je zajímavé, že na den 28. března sezval starosta Kroužecký další schůzku zastupitelů zúčastněných na dohodovacím řízení. Opět nebyla pozvána paní Vojtová a tentokrát i já. Starosta to odůvodnil tím, že bych stejně hlasovala proti územnímu plánu. Úžasné. Pan starosta má zřejmě věštecké schopnosti.

Na základě všech těchto skutečností jsem na náhradním zasedání zastupitelstva dne 6. dubna 2022 navrhla odvolání starosta ing. Kroužeckého pro selhání a zneužití pravomoci veřejného činitele, i když bylo zřejmé, že můj návrh neprojde. Odstoupil totiž bez udání důvodů člen koalice pan Aleš Jinoch, ředitel gymnázia F. Palackého. Místo něj nastoupil a slib složil pan Vladimír Vais, středoškolský profesor na neratovickém gymnáziu, jedenáctý chybějící hlas pro koalici.

Jak už jsem napsala, můj návrh neprošel, jak kdo hlasoval doplním po zveřejnění zápisu ze zasedání.

 

 

Anna Spěváčková