Redakce Listů v čele s L. Mrzílkovou mi zase v dubnovém čísle nezveřejnila článek

Cenzura vesele řádí a jak by také neřádila, když i stát klidně zatípl desítky webů, které se „provinily“ jen tím, že kritizují politiku vlády a alternativně informují o průběhu války.

Jistě chcete vědět, co jsem napsala do zcenzurovaného článku, který jsem zaslala redaktorce Kovářové dne 9.3.3022:

Tady je: 

Tak mi zase redakce Listů komentuje můj příspěvek.

Jakým právem? Jsem členka zastupitelstva za SPD. Jestliže mi něco ve městě vadí, tak mám k tomu své důvody a nikdo je nemusí komentovat. Moje příspěvky nejsou hanlivé či urážející představitele města nebo jiné osoby. Podle novely tiskového zákona musí vydavatel umožnit všem zastupitelům bez ohledu na politickou stranu nebo hnutí zveřejňovat příspěvky, aby občané byli lépe informováni o místních politikách a svobodně si mohli utvářet názor na činnost volených zastupitelů a orgánů samosprávy a měli možnost se včas účastnit veřejných rozhodnutí, ne až v době, kdy už je vše v běhu a nelze rozhodnutí jakýmkoliv způsobem ovlivnit nebo zvrátit. Bohužel, v Listech je zřetelný vliv politického vedení samosprávy a představitelů úřadu na tvorbu obsahu periodika, ve kterém se referuje o jejich činnosti. Opozice nemá možnost se jakýmkoli způsobem zapojit do tohoto dění. Účast opozice v redakční radě by přinesl přirozenou cestou zapojení alternativních názorů a pohledů do přípravy vydání. I občané, jak je vidět, rezignovali na zasílání příspěvků do Listů. Periodikum, tedy Listy, by mělo být nástrojem pro svobodné utváření názorů občanů na chod místní samosprávy, mělo by poskytovat prostor pro SVOBODNOU výměnu názorů a hodnotících soudů. Dohled nad vydáváním Listů by si mělo vyhradit zastupitelstvo. V redakční radě by v žádném případě neměla být místostarostka Mrzílková, jelikož se jedná o střet zájmů. 
Mgr. Anna Spěváčková, zastupitelka za SPD

Dne 30.3.2022 mi paní Kovářová odpověděla:

Vážená paní Spěváčková,

redakční rada se usnesla, že Váš příspěvek nebude v Listech města Neratovice zveřejněn. Článek se netýká dění ve městě, není o jeho potřebách, problémech, návrzích na řešení apod.

Výňatek ze „Statutu“:
- Město vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě.
- Redakční rada navrhuje tematický obsah a schvaluje jednotlivé příspěvky a posuzuje, zda jejich uveřejnění není v rozporu s tímto statutem.
- Redakční rada si může vyžádat stanovisko nebo konzultaci k některému z příspěvků např. od členů zastupitelstva nebo zaměstnance MěŮ.

S pozdravem
Jiřina Kovářová
tisková mluvčí, redakce

Všemocná redakční rada rozhoduje, co má psát občany zvolený zastupitel, co si má myslet a co může kritizovat, i když se jedná o opoziční zastupitele, jehož úkolem je kontrola a kritika vedení města. Rozhodnutí redakce je v rozporu s tiskovým zákonem, který naopak požaduje, aby informace v radničních periodikách byly vyvážené, tj. obsahovaly nejen samochválu vedení města (má neomezený počet článků i povolených znaků, zatímco opoziční zastupitel se musí spokojit jen s 1 500 znaky včetně mezer!), ale i kritiku činnosti radnice!

Volby se blíží a snad občané přijdou volit a vzpomenou si, kdo a jak pracoval ve prospěch obce a jeho obyčejných občanů, ne developerů, bohatých podnikatelů a velkých magnátů.

 

 

Anna Spěváčková