Proč by město mělo upustit od výstavby na orné půdě

Klima se mění, trvale se otepluje. Jako hlavní příčina je uváděna stoupající koncentrace oxidu uhličitého CO2 v ovzduší a z toho vyplývající skleníkový efekt.

Jenže za skleníkové plyny jsou pokládány také vodní pára, metan, oxid dusný, přízemní ozon a další. Je opravdu příčinou oteplování CO2, kvůli němuž se zakazují benzinové a naftové motory, topení uhlím, dokonce i dřevem bez ohledu na to, že není známo jádro problému? Vyřeší problém elektromobilita nebo je to cesta do chudoby a strádání?

Podívejme se globálně na změny na planetě. Ubývají lesy, pokračuje likvidace orné půdy. A tady se pozastavíme. Půda se totiž chová jako nějaká houba. Nasává vodu a je schopná ji zadržet. Ochlazuje a zvlhčuje klima na zemi.

Kdysi jsem zažila přednášku členky Rangers ve floridském Everglades.  S houbou v ruce vysvětlovala školní třídě úlohu půdy pro vodní režim krajiny. S houbou v ruce předváděla školní třídě, jak půda nasává vodu a pak ji zase jako vodní páru vypouští do ovzduší. Přesně tak se chová i orná půda kdekoli na světě. U nás také. A teď si spočítejte, o kolik % orné půdy jsme jen v rámci našeho státu přišli.

Za období od roku 1999 do 2017 ubylo celkem až 77 tis. ha zemědělské půdy, co v průměru představuje úbytek cca 4 tis. ha ročně a více než 11 ha za den. Ubývá i množství ornice působením přívalových dešťů a větru. V České republice je určitou formou vodní eroze potenciálně ohroženo 54 % zemědělské půdy, různým stupněm větrné eroze je v ČR potenciálně ohroženo přibližně 18 % zemědělské půdy.

I doposud zachovaná půda ztrácí svou kvalitu, je utužená tak, že po ní voda odtéká pryč, jak ztrácí svou nasákavost. Proto tak zemědělce trápí sucha.

Pakliže se vrátíme o padesát let nazpět, je to katastrofa, kterou způsobila hamižnost a hloupost lidí. Na celém světě i u nás bylo postaveno obrovské množství staveb a infrastruktury, kvůli nim byla zničena funkce půdy na ochlazování a zvlhčování klimatu. Navíc ony stavby absorbují sluneční záření a s ním i teplo, které je pohlcováno a postupně vyzařováno do prostoru.

Pak se nedivme, že se otepluje. Ve městech dokonce je až o tři stupně tepleji než v okolí a tento fenomén neustále roste.

Rozhlédněte se po našem městě, kde všude zmizely zahrady a pole a místo nich byly postaveny domy, kolem nich byly vydlážděny pozemky, vznikly širokánské silnice a hrbolaté chodníky.

Za těchto okolností je zločinem padajícím na hlavy vedení města stavět na pozemku, který město koupilo od pana Lobkowitze. Buď ponechte pole pro pěstování plodin nebo, a to by bylo vhodnější: rozparcelujte a pronajměte plochu zahrádkářům, aby si mohli vypěstovat svou zdravou zeleninu a ovoce v době, kdy ceny míří do neskutečných výšin a kdy nemáme jistotu, že nám vůbec někdo něco prodá - dovážíme více než 60% zeleniny. 

Pne starosto, zasaďte se o to, aby se na orné půdě nestavělo! Nakonec, kdo nyní dosáhne na hypotéku při současných cenách? Žádný obyčejný člověk. Developeři si už mnou ruce, jak jim město svěří výstavbu!

 

 

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.10. 19:24
Titulek:Schůzka k využití pozemku V Trativodech.
Každý pořád nečte zprávy na webu města, někdo nemá ani přístup na internet a málokdo sleduje informace na úřední desce. Tentokrát by mu to bylo stejně houby platné. Dnes 23.10.2021 v 10.00 se měli zájemci o prohlídku pozemku V trativodech, který město koupilo od pana Lobkowice za účelem individuální výstavby, dostavit k radnici, ale na úřední desce žádné oznámení nebylo. Určitě to nebylo proto, že by je někdo zapomněl zveřejnit. Takové náhody se zde nestávají. Spíš to bylo proto, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Schůzka se konala, ale mnozí se o ní nedozvěděli. A tak to mělo být. Přesto se před radnicí sešel docela slušný houf lidí. Byli zde zahrádkáři, kteří by rádi udrželi své zahrádky, zřejmě několik zájemců o výstavbu domků a možná i pár uchazečů o kšeft s pozemky a nemovitostmi. Ale to nevím jistě, jen tak usuzuji ze zkušenosti z minula. Nikdo z vedení nepožadoval, aby se lidé představovali, ani oni sami se nepředstavili, zřejmě předpokládali, že je každý zná. Jen aby. Nepořizoval se ani zápis, ač jsem jej požadovala. Paní Mrzílková, za asistence starosty, arogantně podotkla, ať jej pořídím já. když si to přeji. Paní Mrzílková ráda žertuje. Obešli jsme z různých stran pozemek, vysvětlení a komentáře se ujal slovenský architekt, jehož jméno mi uniklo. Snad ho časem zjistím. První část výkladu se odehrála před radnicí, tam jsem znovu opakovala to, co považuji za důležité. Ponechat pozemek jako ornou půdu a nezastavovat ji, případně ji rozparcelovat na zahrádkářské pozemky (podle předsedy ČSZ pana Dusbaby je ve městě 150 žádostí o zahrádku a to nevíme, kolik si o ni prostě nezažádalo) pro případ nutnosti si vypěstovat ovoce a zeleninu, jejíž ceny budou stoupat a možná bude pro mnohé zcela nedostupná. Paní Mrzílková prskala, že už jsem to říkala mnohokrát, jenže jak je vidět, nemá to na ni vliv. I kdybych to stokrát opakovala, bude pro ni na prvním místě zisk a nic jiného. I několik přítomných projevilo nesouhlas s mým vyjádřenám, inu, je to těžké, když ignorují vývoj ekonomické a klimatické situace a zavírají oči před tím, jaká nás čeká budoucnost, když jsme nesoběstační v potravinách a nejen v nich. Asi jsou přesvědčeni, že se jich to netýká. Další část výkladu se odehrávala na můstku za DKE nad silně šumícím potokem, moc toho nebylo slyšet. Pak jsme se zastavili před rozlehlým lánem pole a skončili jsme u věžáků na Kojetické. Zima byla jak v Rusku, tak jsme po dvou hodinách utíkali do tepla. Co se projednalo? Vlastně nic. Pan architekt se dělal
Jméno:Jiří
Datum:24.10. 22:07
Titulek:no to víte, boháči
Určitě už se na pozemky chystají zazobaný zmije jako Kroužecký, Lenc, Mrzílková, Dindoš, Hrodek a nebo nedej bože hovada jako Třešňák!

Jméno:Lubor
Datum:25.10. 06:31
Titulek:developeři
Zapomněl jste na Jeřelu, Petera nebo Vojtu.
Jméno:mno
Datum:25.10. 06:58
Titulek:chystat se mohou
Příjde na to,zda jim to někdo dovolí...Budeme to sledovat.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:23.10. 19:35
Titulek:Schůzka k využití pozemku V Trativodech.
Pan architekt si dělal poznámky a možná, doufám, že budeme seznámeni i s veřejností, jakým směrem se bude územní studie ubírat. Chyba ale je, že se nepřipravuje regulační plán, který je mnohem podrobnější. O návrhu regulačního plánu projednaném s dotčenými orgány se koná VEŘEJNÉ projednání, kde je přítomna i veřejnost. Územní studie NE. A o to právě jde. Radnice se všemi způsoby vyhýbá styku s veřejností. Nejraději by se zavřeli na dva západy na radnici a vše si upekli beze svědků. Ještě kdo byl na schůzce ze zastupitelů: paní a pánové Prošková, Soukupová, Spěváčková, Vebr, Šanda. Samozřejmě Mrzílková a Kroužecký. Z koalice nikdo. Co by se starali, oni se k informacím dostanou snadno.