Proč jsem navrhovala délku vystoupení zastupitelů na 3 vteřiny

Starosta města předložil zastupitelům na zasedání 5.5.2021 návrh na změnu Jednacího řádu města Neratovice – omezení doby a četnosti vystoupení zastupitelů.

Navrhl stanovit počet vystoupení členů zastupitelstva k jednomu bodu programu údajně za účelem zvýšení efektivity jednání zastupitelstva města:

- ke stejnému bodu programu se tentýž vystupující (včetně předkladatele) smí vyjádřit nejvýše dvakrát, přičemž každé jeho jednotlivé vystoupení je omezeno časovým limitem

3 minut. Po překročení vymezeného času předsedající může vystupujícímu odejmout slovo.

Dvě tříminutová vystoupení k jednomu bodu jsou dostatečně dlouhá k vyjádření názoru.(!)

Na předcházejících zasedáních bylo zřejmé, že nespokojený starosta připravuje omezení počtu a délky vystoupení zastupitelů, jen nebylo zřejmé, kdy s tím vyrukuje a co to bude. Dvě vystoupení a tři minuty je jasný bič na opozici. Koalice na zasedání prakticky nediskutuje. Schází se v pondělí večer na radnici a tam se domluví, jak bude hlasovat. Má jedenáct hlasů a schválí si vše co potřebuje (pokud někdo z nich nechybí, jak se stalo na zasedání 5. 5.)

Naopak opozice, pokud se chce dozvědět podrobnosti, musí klást otázky, pídit se po skutečnostech a domáhat se informací, které nedostává. Pokud má připomínky, nejsou to názory, jak tvrdí pan starosta, ale fakta. Fakta, která radnice nechce slyšet a často ani nechce, aby byla vyslovena.

 

Masaryk řekl, že demokracie je diskuze. Diskutujte 2x3 minuty!  Pokud by starostův návrh byl schválen, byl by to další krok k likvidaci demokracie v Neratovicích.

Proto jsem navrhla tři vteřiny, aby byla zřejmá absurdita starostova návrhu. Je zajímavé, že se k mému hlasu přidal i T. Hrodek a F. Štěrba. Možná by rádi vůbec zrušili diskuzi.   Neprošly ani další protinávrhy. Změna jednacího řádu nebyla schválena. Došlo k tomu i díky tomu, že koalici chyběl jeden hlas – chyběl zastupitel Jinoch. Takže pojedeme pěkně postaru. Jak dlouho ještě?

P.S.: I kdyby byl návrh usnesení schválen, pochybuji o tom, zda by byl platný. Nejednalo se totiž o Jednací řád města Neratovice, jak bylo uvedeno v návrhu usnesení, ale o Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice.

Anna Spěváčková