Radnice rozhoduje o obsahu Listů a my občané je platíme. 1. část.

Do všech schránek ve městě bylo dodáno 4. číslo Listů města Neratovice. Podívejme se kritickýma očima na nejen na jejich obsah.

Zatímco bývalé Listy byly tištěny na obyčejném papíru včetně obálky, obálka současných Listů je tištěná na křídovém papíru v lesklém provedení podle úsloví: Nahoře huj, uvnitř fuj.

Už titulní strana naznačuje, jakým způsobem radnice propaguje v Listech svou činnost. Není to nic jiného, než zneužití čehokoli ve prospěch lidí na radnici a jejich souputníků.

Na první pohled je to nádherná rozkvetlá sakura na náměstí. Jenže znalý poměrů ví, že sakura je určena k VYKÁCENÍ podle Kategorizace veřejné zeleně vypracované ing. Pavlem Šimkem z Florartu z roku 2016. Že by poslední pohled na strom před likvidací?

Na stejné straně je umístěno přání k svátkům. Předpokládám, že všichni víme, že se jedná o křesťanské velikonoční svátky. Jenže pro neznámého autora jsou to svátky jara, což o něm mnohé vypovídá.

A jsme na straně druhé. Krásné fotečky. Jenže, kdo je vybíral, netušil, že školky budou kompletně uzavřené.

Další fotka: chudák ušpiněný Masaryk nebo je to čepice? Jen on ví, kdy a kdo položil ubohou kytici k   základně pomníku. V jiných městech je výročí narození našeho největšího státníka důvodem k veřejné oslavě. U nás, a nejen v době covidové, někdo z radnice přijede autem, vysekne poklonu, pohodí květiny na zem a jede na další štaci. Není divu, že se Masaryk na to všechno mračí. 

Jsme na třetí straně. Skoro celou ji obsadil starosta Kroužecký, který nabádá občany, aby nebyli lhostejní. Ať se nediví, že si nikdo ničeho nevšímá. Důvodů je několik:

1. Ve městě neexistuje veřejná občanská kontrola. Nikdo si ničeho nevšímá, protože zde není semknutá komunita, které by ležel na srdci prospěch města a jeho občanů. Proč? Mnoho lidí dojíždí za prací jinam, večer se vrátí a ráno zase odjedou. Vedení radnice nepodporuje komunitu. Nesetkává se s lidmi, neptá se jich na jejich problémy, nedebatuje s nimi o svých záměrech, je zabedněné na radnici a vše si tajně smlouvá mezi sebou. Lidově řečeno, radnice kašle na lidi, lidi kašlou na radnici a přeneseně i na město.

2. Byly doby, kdy si hlavně starší lidé dělali pořádek alespoň u svého domu. Populace stárne a mladým už je jedno, že je kolem nich nepořádek. Všímali si toho, co se kolem nich děje. Zasáhli, když bylo třeba. Už to nedělají, viz bod č. 3.

3. Nebýt lhostejný se ve městě nevyplácí. Zkuste napomenout nějakého vandala; uvidíte, co se stane. V nejlepším případě vám doporučí, abyste se starali o sebe, v horším vás zahrne neotisknutel-

nými nadávkami a je docela možné, že na vás vyrukuje pěstmi nebo s nožem.

4. Podrobte kritice práci lidí na radnici. V nejlepším případě vás začnou ignorovat, v tom horším budete vystaveni neúprosnému znectění, že si od vás pes nevezme  ani kůrku.

Místostarosta Lenc na zbytku strany radostně oznamuje nákup pozemku pod lesem na Skalách. Město se rozhodlo zde nechat postavit rodinné domky. Bude to příležitost pro bohaté a pro ty, kdo dosáhnou na hypotéku. Město stále nahrává jen této skupině obyvatel. Staří, chudí a zchudlí nebudou mít možnost žít v nájemních městských bytech, které by zde mohly vzniknout, kdyby na na  město myslelo a místo rodinných domků postavilo ve své režii bytovky. Anebo, protože orná půda ubývá, nechalo pole do zásoby, až ceny potravin budou tak vysoké, že si je nebudeme moci dovolit koupit a budeme se živit průmyslově vyráběnými náhražkami z USA. Nejsme sobestační v potravinách, čeká nás těžká celosvětová krize a město, místo aby myslelo na budoucnost, nechá zničit kvalitní ornou půdu.

Další varianta využití pozemků by mohlo být propachtování plochy zahrádkářům. Má-li zde být 52 parcel o výměře 600m2, mohlo by zde zahradničit nejméně 150 zahrádkářů na pozemcích o výměře 200m2. Ceny zeleniny a ovoce stoupají a budou stoupat, už nyní je hlad po zahrádkách. Lidé z paneláků chtějí trávit volné chvíle s rodinami venku a současně si vypěstovat kvalitní produkty.

Město dělá dělá jeden kopanec za druhým. Zničí tolik úrodné půdy. Lidé na radnici nemyslí na budoucnost, myslí jen na své zisky. A to je hodně špatné. Už tam dávno neměli být.

Anna Spěváčková