Vyvěsí neratovická radnice opět tibetskou vlajku?

Ano, i když máme teď ve městě jiných starostí dost, 10. března 2021 opět na neratovické radnici zavlaje tibetská vlajka.

Rada města dne 24.2. 2021 schválila čtyřmi (!) hlasy vyvěšení tibetské vlajky na neratovické radnici.

51. RM/05/49/21 – Žádost o připojení města Neratovice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ Usnesení: Rada města souhlasí se zapojením města Neratovice do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ tím, že dne 10. března 2021 vyvěsí tibetskou vlajku na budově Městského úřadu Neratovice. Zároveň ukládá odboru kanceláře tajemníka úřadu, aby vyvěšení vlajky zajistil.

Takže čtyři lidé: starosta Kroužecký, místostarostové Lenc a Mrzílková, radní Rajchertová a Štěrba rozhodli o tom, že vlajka bude viset.

Jakým právem to učinili, když k vyvěšování tibetské vlajky nemají  žádný mandát svých voličů, je to jen jejich svévole a politické lajdáctví.

Vyvěšení vlajky není nejvhodnější způsob, jak upozornit na tamní poměry. Jejich zlepšení není možné dosáhnout bez kompromisu s Čínou. Podobná gesta, která si může druhá strana vykládat jako provokaci ke vzájemnému dialogy rozhodně nepřispějí. Jejich zlepšení není možné dosáhnout bez kompromisu s Čínou.

Jsme v totálním průšvihu, kvůli epidemii umírají tisíce lidí a budeme rádi, když nám jakékoli státy včetně Číny dodají účinné vakcíny, bez ohledu na jejich ideologii.

Budeme okopávat tak dlouho kotníky Číně, až nám vypoví dodávky vakcíny, kterou nutně potřebujeme? To si ti na radnici neuvědomují?

Kdyby byli stejně akční, když jde o informování občanů pomocí rozhlasu a letáků. Ale to nejde, a tak po ulicích města chodí desítky lidí bez respirátoru nebo roušek. Nikdo je nekontroluje ani nepokutuje. A epidemie hned tak neskončí.

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:07.03. 19:16
Titulek:letáky na výlepových plochách.
Konečně město nechalo vylepit na výlepových plochách a umístilo ve skříňkách letáky se seznamem potřebných telefonních čísel v době covidu 19. Obracela jsem se mnohokrát na starostu, aby město nechalo takové letáky zhotovit a vylepit. Jenže jak je na letácích vidět, radnice nemá kvalitního pracovníka na PR, znamená to Public relations, což lze přeložit jako "vztahy s veřejností". Letáky by měly na první pohled padnout do očí kolemjdoucích a jejich text by měl být čitelný i pro lidi s poruchami zraku. No ale zaplať pánbůh za to. Jenže já měla na mysli i letáky s informacemi o vládních nařízeních pro ty, kdo nesledují televizi ani jiná média. Jejich nevědomost je zřejmá z toho, že tvrdí, že stačí dvoumetrové rozestupy, že když jsou venku, nemusí mít ochranu obličeje, že se nakazí jen když stráví s někým nejméně 15 minut...