Kvůli přístavbě Domu kněžny Emmy (domov důchodců) budou pokáceny další stromy

Město nepožaduje po projektantech, aby respektovali stromy a nenavrhovali stavby na místech, kde rostou. Je to špatně, protože umřeme kvůli prachu a vedru, obklopeni novou výstavbou.

Vedle stávajícího domova důchodců vyroste nová budova. Ještě se o ní rozepíši podrobně, dnes bych se chtěla věnovat vykácení devíti velkých vzrostlých stromů (a dalších menších), které padnou kvůli stavbě.

Odbor životního prostředí rozhodl povolit pokácení šesti bříz, jedné lípy a jednoho jírovce (tzv. kaštan). Mimo to by měly být pokáceny i další dřeviny (nemáme jejich seznam ani nevíme, kolik jich je), které nepodléhají povolení, protože mají obvod kmene MENŠÍ než 80 cm ve 130 cm nad zemí.

Škoda zeleně, protože každý rostoucí strom na sídlišti si těžce vybojoval své bytí. V navážce a jílu se nedobře vedlo nové výsadbě. Drobné stromky byly ničeny omezenými novými obyvateli, část uschla nebo zakrněla. Byl zázrak, když se nově vysazený stromek ujal a začal růst.

Jenže to si neuvědomují úředníci, kteří zde nežijí a neznají historii vegetace ve městě a nechtějí to slyšet ani lidé ve vedení města. Nechápou problémy lidí na sídlišti. Bydlí v rodinných domech se zahradou na sídlišti a mnozí vlastní rekreační sídla, kam se mohou uchýlit v době letních veder.

Stromy určené ke kácení se nacházejí v okolí supermarketu Billa. Obvod jejich kmenů vypovídá o jejich kvalitě a významu pro životní prostředí. (Ačkoliv každý strom a keř má svůj význam v zabetonovaném městě).

Obvod kmenů ve výšce 130 cm nad zemí: jírovec – 132 cm, lípa - 100 cm, břízy – 80, 82, 97, 80, 94, 116 cm.

Odbor životního prostředí povolil kácení za těchto podmínek: Je možné je provést pouze v případě pravomocného stavebního povolení a v případě realizace stavby. Kácení má být provedeno během vegetačního klidu.

Místo pokácených stromů má být vysazeno šestnáct kusů nových stromů o obvodu 12/14 cm jako náhradní výsadba.(Bohužel, za uschlé stromy nebo vyvrácené vichřicemi se náhradní výsadba NENAVRHUJE.)

3 ks katalpy obecné (to není dobrý výběr – katalpy jsou napadány padlím a houbou (Verticillium albo-atrum), která způsobuje hynutí stromů (ale i javorů a svítelů), nesnášejí dlouhodobé sucho ani přílišné přemokření.

5 ks třešně pilovité (sakura)

2 ks javoru jasanolistého

6 ks borovice lesní (konečně se vysazují i jehličnany.)

Jenže, co je to 16 stromů za mnohem větší množství zlikvidované zeleně? Chybí keře, které by měly být samozřejmostí v náhradní výsadbě.

Pokud se stromy ujmou, bude trvat dvacet let než se rozrostou.

P.S.: Spolek má právo se odvolat proti minimální náhradní výsadbě, ale dovedu si představit, jaká nenávistná smršť by se hlavně proti mně rozpoutala. Už jsem si vyslechla od tajemníka, že by mi hrozilo, pro případ zpoždění výstavby, kvůli odvolání zaplacení 56 milionů. Nežertuji, to se doopravdy stalo.

Asi se nikdy tady nedočkáme, aby studie nové výstavby včetně okolí byl zveřejněn a konzultován se zastupiteli a obyvateli města, aby byly vytypovány chyby a nedostatky a mohly být včas odstraněny.

Anna Spěváčková
Jméno:Martin
Datum:06.11. 07:11
Titulek:doplnění
Z výkresu z dokumentace pro stavební povolení na webu města vyplývá, že by mělo být odstraněno asi 28 kusů dřevin (stromů nebo keřů). Část z důvodu těsného sousedství se stavbou, část kvůli přeložce teplovodu, ale část pro kolizi s novou komunikací, parkovištěm nebo cestou pro pěší (a to dokonce i v současné zahradě). Proč třeba ty cesty pro pěší nenavrhnou mimo stávající stromy? Bohužel, přesně jak píšete - nebylo to v nejspíš v zadání. Je to pořád dokola.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:06.11. 10:21
Titulek:chyby
Omlouvám se za pár chybiček v pravopise, oči zlobí....