Kostomlatské sady? Žádné SADY už neexistují

Kolikrát už jsem o nich psala. Zbytečně. Tentokrát už mohu psát jen o nevratné a nenapravitelné zkáze prostoru, který mohl být krásným odpočinkovým stinným místem.

Kdo za to může? Kdo jiný než tehdejší i současné vedení města de facto v čele s L. Mrzílkovou. V roce 2016 zadal odbor výstavby jako pořizovatel „Územní studii veřejných prostranství“ pražské společnosti loca plan. Byly zpracovány lokality:

Propojení Labe – Centrum

Okolí Miluji

Kojetická ulice

Smetanovy sady, náměstí republiky

Kostel sv. Vojtěcha

Lesíky u ČD

Řepovy sady

Kostomlatského sady

Levý břeh Labe.

Pokud se týká Kostomlatského sadů se ve studii tvrdí, že sady jsou prostorem, kde většina lidí prochází, případně se pouze na chvíli zastaví. Je zřejmé, že autoři studie nejsou místní a neznají historii ani zvyky obyvatel. Asi si nevšimli, že po celé délce ulice Kpt. Jaroše není jediná lavička a jediné místo k odpočinku ve stínu jsou, pardon, byly, právě tyto sady. A tak autoři necitlivě  překopali prvorepublikovou centrální dispozici, a vymysleli cestu napříč parkem, aby lidi údajně vtáhli do parku, který byl prý spíš překážkou. Nevadilo jim, že bude pokácena spousta rostoucích stromů a keřů. Nakonec proč by to dělali, když město nepožadovalo stromy a keře zachovat. A nepožaduje to u žádných staveb. To je špatně. Dále navrhli přesunout sochu jezdce na jiné místo. V parku mělo být i hřiště pro děti i dospělé (to je také současná móda - spíš nešvar – všude musí být hřiště, nelze si jen tak odpočinout v klidu!).

Autoři studie tvrdí, že sady byly obklopeny řadou restaurací a kaváren, které lemovaly sady.  Tomu se starousedlíci vesele zasmáli. Podle jejich svědectví tam byly pouze dvě restaurace, ale ve vsi Neratovice kavárnu aby pohledal. Autoři buď někde něco zase opsali, nebo mají bujnou fantazii.

Nedivme se, dnes je běžné, že každý architekt musí mermomocí překopat původní stav a navrhnout něco nového, originálního. Vtisknout do návrhu své ego. I když to lidem nebude vyhovovat. Jak říkal Baťa: „Architekt je člověk, který si chce stále sám sobě stavět pomníky“.

Jenže město se rozhodlo, že bude postupně realizovat svoji vizi – zničit historii města a zanechat pouze SVÉ stopy. Mezi prvními byly vybrány Kostomlatského sady. K vypracování projektové dokumentace si (zřejmě) odbor životního prostředí vybralo ing. Řehákovou z Tišic, která převzala některé části studie a zbytek zpackala sama. Převzala myšlenku cesty napříč parkem připomínající spíš autostrádu, ale rozdělila ji na dvě části, vše evokuje spíš obrazce na planině Nazca. Cesty velmi řídce lemují dřezovce s řídkými korunami. Na okraji parku je vysazeno pár javorů babyk. (Je to oblíbená dřevina ing. Řehákové, jsou i na náměstí). Herní prvky byly (naštěstí) vynechány. Pokud se týká laviček, jsou samozřejmě originální. Je podivné, jak hodně architektů si vybírá lavičky, na kterých se nedá sedět. Zato jejich ceny jsou vždy úctyhodné. Sem byly vybrány tři čtverhranné lavičky bez opěrek a područek a jedna podivná dlouhá z obou stran fungující jako stojan pro kola, všechny nepohodlné, vyrobené z naštorc postavených desek. 

Původní dřeviny až na pár výjimek byly vyřezány, nejen krásná senescentní hlošina úzkolistá, ale i zdravé mohutné topoly.  Ty vyhnaly z kořenů bujné výhony, které  byly zlikvidovány notnou dávkou Roundupu. Zaručuji, že v příštím roce opět vyrostou.

Všechny cesty měly být mlatové, ale firma Červenka vyrobila cosi s kamínky na povrchu, mlatová cesta to není v žádném případě. Hlavně se po dešti boří. Stejně nekvalitní cestu vybudovala kolem tzv. neratovické riviéry.

Celkové hodnocená tzv. revitalizace Kostomlatských sadů: nedostatečná

Anna Spěváčková
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:11.11. 17:55
Titulek:chyba
Správně má být Kostomlatského sady...
Jméno:tak
Datum:12.11. 06:48
Titulek:spíše Kostomlatského
Pustina když to vše srovnali se zemí.Zvěrstva,která bezprecedentně páchají!
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:12.11. 09:14
Titulek:zodpovědnost za vadné stavby?
Ano. Bohužel, nikdo za nic nezodpovídá. Nedozvíte se, kdo objednal firmu, která navrhla úpravy veřejných prostranství ani jiné studie či projekty. Nebo ing. Řehákovou. V té době byla na OŽP úřednice Vaculová, o jejíž odbornosti bylo možné pochybovat. Odešla, na radnici se šířily drby, že jsem ji vyštvala. Nevím jak, když tajemník Svoboda nepokrytě drží ochrannou ruku nad zaměstnanci radnice, hlavně těmi loajálními. Ono se tam vůbec vyskytovalo hodně protekce. Stačí zakázky na ořezání stromů, které ve vyšším věku nesnášejí zásahy řezem, některé stále, třeba javory, topoly aj. Závěrem lze říci, že radnice si jede po svém zajetém způsobu a nikdo z obyčejných obyvatel nemůže jejich styl správy města změnit. Mrzílková a company nahrávají magnátům, developerům, movitým, mocným a jinak pro ně užitečným lidem. Včera bylo typické, jak se v rozpočtu snažili něco ovlivnit členové opozice, tedy jak kdo, možná že někteří budou hlasovat pro rozpočet, aby si nerozházeli ty vlivné, ale distančně přítomní koaličníci mlčeli, pokud se předčasně neodhlásili.