Stromy ve městě jsou označeny štítky, přibitými do kmene masivním hřebíkem.

Plastové štítky visící na hřebících označují a evidují stromy ve městě. Nepoškodí se mladé stromy?

V reklamě prodejce se uvádí, že je to výborný způsob označení a evidence stromů. Ttvrdí, že systém štítkování "zasáhne" strom pouze tak, že se štítky po ukončení činnosti pracovníka lehce uvolní ze stromu. Údajně nedochází k zarůstání štítků do stromu. Zdálo by se, že je vše v pořádku. Ale co hřebíky? Ty tam zůstanou?

Zkoušela jsme vytáhnout hřebík ve útlého kmene dřínu vedle obytného domu u Legáta, ale nešlo to.

(Před lety, kdy na odbor životního prostředí nastoupila nová garnitura čerstvých absolventek vysokoškolského studia bez jakýchkoliv zkušeností, byly Na Výsluní zbytečně vykáceny dva akáty. Jeden proto, že měl v kmeni zarostlý drátek.)

U starších stromu s mohutným kmenem to nevadí, hřebík je umístěn do silné odumřelé povrchové vrstvy kmene - borky, ale u mladých stromků to není v pořádku. Mladému stromu s to musí vadit.

Strom je živý organizmus a každá rána je vstupní branou, kudy se může do něj dostat patogen – spory hub, které strom napadne a časem zničí.

Už několik občanů mě upozorňovalo na zatlučené hřebíky. Nelíbí se jim to. Strom je poraněný a nemusí se s případnou nákazou vyrovnat. Mají pravdu.

Škoda, že se zastupitelé v čele s vedením města tak vehementně brání zřízení výboru pro životní prostředí. Byl by to poradní orgán zastupitelstva a mohl by lépe tyto problémy monitorovat a ve spolupráci s odborem životního prostředí pomoci řešit.

Tento odbor má už řadu let problémy s plným obsazením kvalifikovanými odborníky, kteří by měli dostatek zkušeností a znalostí  v oboru ochrany přírody.

Žádala jsem tajemníka Petra Svobodu, aby zastupitele seznámil se personální situací na odboru životního prostředí. Velmi ho moje žádost rozzlobila a odmítl. „Není to vaší věcí a vaší kompetencí“, prohlásil. Mám za to, že informace o obsazení odborů městského úřadu nejsou tajemstvím a zastupitelé by s nimi měli být seznámeni. 

 

Anna Spěváčková