V lomu v Kojeticích se nic nezměnilo

Krásné prostředí kojetického lomu hyzdí skládka, která už měla být dávno odstraněna. Obec Kojetice problém nevyřešila. Sdružení občanů Neratovic se obrátilo na Českou inspekci životního prostředí, aby záležitost přešetřila.

Neskutečná vedra vyhnala v minulých dnech lidi k vodním plochám v blízkém i vzdáleném okolí. Někteří ještě pořád využívají koupaliště, které před lety bylo oblíbeným rekreačním místem ve městě. Mrňata se cákala v brouzdališti, větší děcka plavala ve mělkém bazénu, kdo měl odvahu, si skočil z prkna a ti nejotužilejší chladili rozpálené tělo ve velkém bazénu. Milovníci pohybu využívali minigolf. Šatny, stolky se židlemi, občerstvení – vše bylo samozřejmostí upraveného moderního městského koupaliště. Dnes byste tohle všechno marně hledali. To, co zbylo, se jen vzdáleně podobá koupališti pro skoro dvacetitisícové město.
Náhradou by měla být Mlékojedská pískovna, ale ta nemůže městské koupaliště nahradit. A tak se někteří zoufalci vydávají do i Kojetického lomu, na jehož dně se vytvořilo rozsáhlé jezírko. Jeho okraje jsou plné bahnitých naplavenin, celá pravá strana je pokryta haldami stavebního odpadu včetně kusů asfaltových ker. Zbytky drtičky, rozpadlý hlídačský domek a vyhořelý sklad jen doplňují nevábné prostředí opuštěného lomu. Přitom se jedná o pozoruhodný biotop, ve kterém se rozmnožuje řada chráněných obojživelníků, hnízdí zde vzácní ptáci a žije spousta rozmanitého hmyzu


Lom měl být do konce roku 2002 uveden do původního stavu. Tak to alespoň tvrdila Česká inspekce životního prostředí. Doufejme, že co nejdříve bude Kojetický lom vyčištěn od odpadů a stane se krásným a cenným kusem obnovené přírody.
A město Neratovice by mělo opravit a znovu obnovit městské koupaliště pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou vážit cestu do Mlékojed k pískovně.

Anna Spěváčková
Jméno:algedi
Datum:11.05. 22:03
Titulek:Smetiště v lomu
Souhlasím s tím, že toto krásné místo je hnusně zaneřáděno nejen skládkami různých stavebních odpadů, ale bohužel také návštěvníky lomu, kteří tam s klidem po sobě nechávají pet lahve, zbytky jídla a podobné chuťovky. Před nějakou dobou jsem viděl mezi lomem a hřbitovem vyprazdňovat na černou skládku 10ti kubíkovou autocisternu močůvky, či nějaké jiné, podobně vonící tekutiny. Když jsem SPZ autocisterny sdělil telefonicky panu starostovi Kojetic, neměl jsem pocit, že by mu to nějak vadilo. Vesničani jsou holt na nějaký bordel zvyklí, hlavně že to není na jejich dvorečku.
Jméno:Rezi
Datum:11.05. 23:27
Titulek:Škoda
Jo,jo přesně tak,škoda... No možná, kdyby se celá věc zkusila poslat do TV - Na vlastní oči nebo tak,třeba by se tomu někdo věnoval.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:14.05. 11:11
Titulek:Lom v televizi
Včera byla na TV Praha a v regionálních zprávách na Primě odvysílána krátká reportáž o skládce v Kojetickém lomu.
Bylo to výstižné a vypovídající o skutečném stavu. Díky, Petro N.!
Jméno:Bobo
Datum:16.05. 19:45
Titulek:Skládka v Lomu
Dnes sem se byl na ten špinavý lom podívat a musím říct že to tam zapáchá hodně a nechtěl bych bydlet v okolí tohoto lomu v příkopech se válely gumy,pet lahve,Dokonce i stará pračka a lednička mělo by se s tím něco dělat kdyby tam nebyla ta hrozná skládka tak je to krásné místo
Jméno:major <xmajorx@atlas.cz>
Datum:19.05. 11:54
Titulek:lom Kojetice
Jsem z Kojetic a lom sleduji. Není prvda, že vzniká skládka komunálního odpadu. Tento stav je setrvalý a je to pozůstatek podnikateské činnosti pana Chmelaře, který měl od obce pronajatou část pozemků v lomu, kde recykloval stavební suť. Bohužel nedodržel smlouvu uvést pozemky do původního stavu a nechal obecnímu úřadu v ruce "Černého Petra". Obci teď nezbude nic jiného, než vymáhat plnění smlouvy soudně, ovšem z mizivou nadějí na úspěch. A od rozpočtu takové malé obce jako jsou Kojetice, který sotva pokryje náklady na základní chod obce nemůžeme čekat zázraky. Obec zabezpečila přístupové cesty do lomu, aby lom nesváděl ty , kteří odpadky vyvážejí do příkopů - a to je tak asi jediné co mohou udělat. Rozpadlé a vyhořelé budovy jsou mementem vašich neratovických mladých vandalů, kteří si chodí vybít energii do našeho lomu.
Paní Spěváčková, která je notoricky známa, že si stěžuje všude, vždy, a na všechno píše, že zde žije řada chráněných obojživelníků, ptáků a hmyzu, tak to s tou ekologií asi nebude tak hrozné.
Možná by bylo od paní Spěváčkové přínosnější pomoci či navrhnout řešení, než nechat natočit v bulvární televizi tendenčně laděnou zavádějící reportáž, která ničemu nepomůže.
Jméno:Jana Kühnelová
Datum:19.05. 12:30
Titulek:Lom
Dosud jsem neměla tušení, že k výčtu zázraků patří i to, že obec vymáhá splnění závazků ze smlouvy. Mě to připadá normální. Navíc z Vašeho dopisu je zřejmé, že se tohoto zázraku obec Kojetice teprve hodlá dopustit, protože pokud jde o soudní spor, hovoříte v čase budoucím. Paní Spěváčková referovala zejména o svinčíku, který tam je. Ten je nepopiratelný. Předpokládám, že si obec Kojetice vyžádala od dotyčného podnikatele technologický postup likvidace suti a kontrolovala pravidelně jeho dodržování - jako vlastník pozemku na to měla právo. Dále bych předpokládala, že přílohou nájemní smlouvy byl též věcný a časový harmonogram postupu uvádění pozemku do původního stavu. V normálních smlouvách tyto banality bývají. V zázračných smlouvách nikoli.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:19.05. 17:59
Titulek:Re: major
Potěšilo mne, že má příšerná pověst dorazila až do Kojetic a současně udivilo, že Kojetičtí neprojevují větší radost nad tím, že někdo věnuje pozornost ŽP v jejich obci. Mimochodem, že v lomu žije řada chráněných živočichů, konstatuje sama inspekce ŽP ve své odpovědi.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:20.05. 07:52
Titulek:Re,re:major
Doplňuji: nikde jsem se nezmiňovala o komunálním odpadu, ten tam je, ale v roklině před vjezdem do lomu v místě, kde kdysi vznikl jakýsi park, dokonce je tam cedule!! Móc hezké.
V textu se hovoří o stavební suti, asfaltových krách a odpadu obecně.
Opakuji, že lom je ve zprávě ČIŽP zmiňován coby cenný biotop s řadou chráněných živočichů.
Mimochodem, naše občanské sdružení má ve stanovách ochranu ŽP a krajiny. Naší povinností je sledovat narušení ŽP v Neratovicích a okolí.
Jméno:Rezi
Datum:20.05. 10:00
Titulek:Granty....
Neuvažujete o tom požádat si o nějaký grant, který se věnuje ochraně životního prostředí, nebo nějakého zvelebování apod... Možná, že i toto by byla cesta, ačkoliv chápu, že odstranění všeho toho nepořádku v lomu má v kompetenci někdo jiný... Ale obávám se, že to hned tak nebude.
Jméno:Jarmila
Datum:20.05. 10:39
Titulek:Re,re:major
Co takhle nejenom sledovat a hlásit, ale i udělat brigádu, pozvat lidi, kteří mají zájem o čistotu ve svém okolí? Myslím, že by se mělo Vaše sdružení
zabývat ne jen poukazováním, ale i rukou přispět k nápravě.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:20.05. 12:15
Titulek:Souhlasím
Prozatím jsme se s organizací Děti Země každoročně zúčastňovali úklidu ke Dni Země v Českém krasu, ale pokud se domluvíme s 1.polabskou, aby nám zapůjčila nářadí, rukavice a kontejner, není problém uspořádat k podobné příležitosti úklidový den.
Možná i radnice by mohla vyzvat občany k jarnímu úklidu města, nejsou špatné ani železné a pod. dny, v Německu to velmi úspěšně funguje.
Jméno:Jana Kühnelová
Datum:20.05. 15:11
Titulek:Brigády
Nejde jen o to, odpad posbírat do kontejneru, ale i o jeho odvoz a následnou likvidaci, což musí někdo zaplatit. Vyklízecí dny v Německu jsou pořádány tak, že občané vynesou nepotřebné věci před dům . Pak se dostaví dočasní návštevníci Německa, pocházející z východní Evropy a vytřídí lukrativnější kusy, které odvezou do ČR a Polska do frcu. Mají již rozdělené rajóny, Zbytek naloží, odveze a zlikviduje město. Jeden takový den jsem zažila v universitní čtvrti ve Stuttgartu. Takový krásný malovaný květináč docela ještě k použití jsem tam viděla...Bohužel, právník si nemůže dovolit sebrat květináč, i když pochází z ČR. Pořád na něj vzpomínám. Nejsem proti tomu, vyklidit zasviněný prostor formou brigády, fyzická práce mi nevadí, ale při přípravě musí spolupracovat obeeec s občanským sdružením, neležet na zádech a nečekat, že OS vyřídí i papírování: Poskytneeme buď ruce, neebo mozky, na obojí nemáme.
Jméno:Tomáš <Hart@reflexcz.cz>
Datum:13.06. 13:59
Titulek:Lom
S vaším článkem docela souhlasím. Nicméně mě překvapuje, že řešíte pouze stavební suť a ostatní viditelný svinčík. V případě, že by se toto vyčistilo, by lom vypadal celkem pěkně. Myslím si, že díky charakteru lomu by měl i někdo upozornit místní "koňaře", že při mytí jejich miláčků se tato lokalita v horkých letních měsících během několika dní stane nepoužívatelná. Lom snad nemá nebo jen minimální výměnu vody. Podle mě by jen s těží stačil na svlažení lidí. Snad by bylo dobré zůstat jen u té krásy a jít se koupat jinam. Nesnažme se vždy vše využívat!!
Jméno:cheguy <che.guy@centrum.cz>
Datum:31.03. 15:34
Titulek:Dejte mi anděly!
Šel jsem lesem. Tu vidím souložící broučku, tu zas vážku, nízko letící nad suchou travinou a křidelkem zavadivší o mé ucho. Tu už ale vážka usedá na rákos, lemující dno byvšího kamenolomu, jenž v jezero se změnilo, náhle však vážka tak tak uniká zobáku kachny, který sklapnul naprázdno. Vážka letí dál, zvedá se i hejno kachen, zřejmě letí k Labi, pochutnat si na rohlících z nedělních procházek, já ale zůstávám a říkám si: proč je tu vlastně takový bordel, když by to mohlo být andělské místo, s jezerem slasti, kde by se jako mrštné rybky blonďaté prsatice proháněly, nad tím by poletovala zmíněná vážka se svými družkami a sem tam by se jim i nějaký ten amorek do cesty připletl.
Očistěte lom a udělejte z něj andělské místo, já se tak těším!
Jméno:radka
Datum:01.04. 13:24
Titulek:Dejte mi ....
Zapojte se! Ukažte co umíte a nesněte jenom o tom,že vám někdo připraví místo k tomuto snění.